2011 m. rugsėjo 30 d.
Nr. 70
(1950)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona


XXI Amžius

Paveldas

Malūnas laukia remonto

Bronius VERTELKA

Sodeliškių malūnas

Malūno savininkė Danutė Janionienė

Girnapusė

Taip atrodo malūno kepurė

Akmens mūro, nupjauto kūgio formos, keturių aukštų, Sodeliškių malūnas pastatytas 1901 metais. Jo statyba rūpinosi ir pirmuoju malūnininku buvo Ignas Miškinis. Po karo malūnas nacionalizuotas. Apie 1958 metus jis pertvarkytas į varomą elektra. Sodeliškių vėjo malūnas įrašytas į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Dabartinė malūno savininkė Danutė Janionienė savo senelį prisimena miglotai. Jai buvo keli metukai, kai jį išvežė į Sibirą, kur ir mirė. Tokios lemties nesitikėjo, nes jis niekam blogo nebuvo padaręs. Tai buvo darbštus žmogus, savo malūnui lėšų prasimanęs dirbdamas pas kitą malūnininką. Sodeliškių malūnas sodiečių buvo giriamas, norėdami susimalti užsirašydavo į eilę.

Išvežus į Sibirą Danutės mamą, tetą ir senelį, likusi Miškinių šeima turėjo slapstytis. Dvi klases baigusią Danutę, jos vyresnįjį brolį ir tėvą sugavo. Visi jie iškentėjo Panevėžio, Vilniaus ir Maskvos kalėjimų baisumus. Suėmė birželio pabaigoje, o į Sibirą pateko jau prasidėjus mokslo metams. D. Janionienė neabejoja, kad įskundė kaimynas, kuris vos jų kieme pasirodžius svetimam žmogui tuoj prisistatydavo.

Grįžęs iš tremties Danutės tėvas Juozapas Miškinis rado nuniokotą malūną. Vienas jo sparnas buvo nulūžęs. Jis uždengė malūno stogą, užtaisė plyšius sienoje. Nuo Krekenavos pusės parsivežė išlietas girnas, tačiau jos bemontuojant subyrėjo. Kadaise malūne sukosi akmens luito girnos, jos į smulkiausius miltus sutrindavo grūdus. Dar yra išsaugota viena akmeninė girnapusė.

Dabar grūdus traiško ne girnos, o, pasak D. Janionienės, dar sovietų pastatyta „birbinka“. Anuomet kolūkio pirmininkas ragino malūną nugriauti, kad jo vietoj būtų galima pasodinti bulvių kibirą. Čia gyvenusiems siūlė keltis į Velžį, tačiau šie nesutiko palikti gimtosios vietos. Dabar ūkininkauja D. Janionienės sūnus Kęstutis.

D. Janionienė pakvietė pasidairyti po malūno vidų. Čia erdvės – kaip dideliame name, tačiau pro stogą matosi dangus. Malūnui būtinas remontas.

Sodeliškių kaimas,
Panevėžio rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija