2011 m. rugsėjo 30 d.
Nr. 70
(1950)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona


XXI Amžius

Laikas ir žmonės

Su gimtuoju kraštu

Audronė BEREZAUSKIENĖ,

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos
Kraštotyros ir leidybos skyriaus vedėja

Tautvilis Uža

T. Užos knygos

Prisiminimai ir noras juos išsaugoti būdinga kiekvienam žmogui. Mes dažnai mintimis grįžtame į praeitį, kuri, be abejo, susijusi su laiku, vieta, žmonėmis. Troškimas nepamiršti liudija mūsų pastovumą, pagarbą istorijai. Nors jau nemažai laiko gyvenu toli nuo gimtųjų Viešintų, bet šis miestelis, jį supantys kaimai iki šiol artimi ir brangūs. Mintimis aš visada su šiuo kraštu, gal dėl to ir kilo noras įamžinti jį nuotraukose, atsiminimuose.

Tautvilis UŽA

 

Tautvilis Uža – kraštotyrininkas, fotografas, visuomenininkas, savo gimtąjį Viešintų kraštą (Anykščių r.) garsina fiksuodamas jį meninėse fotografijose ir savo lėšomis leisdamas kraštotyros knygas. T. Uža kaupia, užrašo visus – ne tik praeities, bet ir šiandienos įvykius, renka medžiagą apie iškilius kraštiečius, fotografuoja kultūros, istorijos ir tautodailės paminklus bei jų kūrėjus, stengiasi, kad visa ta informacija išliktų ir pasitarnautų ateities kartoms.

Gimęs Laičių k. (Anykščių r.), vaikystę praleidęs taip pat šiame krašte, T. Uža šiuo metu gyvena Panevėžyje, tačiau ilgesys ir prisiminimai jį nuolat grąžina čia, kur prabėgo nerūpestingiausi vaikystės metai, kur jo tėvelio ir senelių šaknys. Dar būdamas šešiolikos Tautvilis susidomėjo fotografija, fiksavo įvairių švenčių akimirkas, gamtos vaizdus, buvo ekskursijų fotometraštininkas, rengė straipsnius spaudoje. Jo nuotraukos spausdintos periodiniuose leidiniuose „Valstiečių laikraštis“, „Panevėžio tiesa“, Raimondo Guobio ir Algimanto Bekenio knygoje „Viešintos“ (2006 m.). 2008 metais kraštotyrininkas Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio jubiliejui parengė ir išleido albumą „Viešintiškių pražydinta žemė“. Albume pristatyta kone šimtas gražiausiai tvarkomų Viešintų seniūnijos gyventojų bei kitur Lietuvoje gyvenančių viešintiškių sodybų.

2010 metais išleistą prisiminimų rinkinį „Iš širdies – viešintiškiai“ T. Uža paskyrė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 20-mečiui ir Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms. Knygoje spausdinami Viešintų miestelio, Laičių, Maldeikių, Žliobiškių, Laitelių ir Pūsčių kaimų žmonių pasakojimai apie praeitį, papročius, šventes, amatus, senojo kolūkinio ir dabarties kaimo buitį.

Daugelis Anykščių rajono miestelių žavi savitu gamtovaizdžiu, džiugina išlikusiomis originaliomis sodybomis, gamtos paminklais, padavimais ir legendomis. Negailestingas laikas daug ką sunaikino, tačiau kraštotyrininko T. Užos kalbintų žmonių atmintis, įrašyta knygoje, yra amžina. Leidinyje įkūnytos amžinos tiesos, iš jų dvelkia nenykstantis Viešintų krašto grožis, nuotraukose užfiksuoti vaizdai, sustabdytos žmonių gyvenimo akimirkos tiltu tiesiasi į ateitį.

Knygą „Iš širdies – viešintiškiai“ galima būtų pavadinti Viešintų krašto enciklopedija. Joje – Viešintų miestelio žmonių biografijos, mokyklos istorija, žinios apie bažnyčią, pieninę, parduotuvę, kultūros namus, Mykolo Strolios malūną, Viešintų televizijos stotį, vaistinę ir kitus svarbius pastatus. Leidinyje Viešintų miestelio kultūrinio gyvenimo kronika nuo kino kaime, klubo-skaityklos iki šių dienų meno saviveiklos, gausu nuotraukų, kuriose plati Viešintų krašto etninė, socialinė ir kultūrinė miestelio panorama. Labai daug informacijos suteikia net šešiuose puslapiuose surašytos Viešintų krašto svarbiausios istorinės datos ir įvykiai – tai puikus kruopštaus, atsakingo kraštotyros darbo rezultatas.

T. Uža aktyviai dalyvauja Viešintų bendruomenės veikloje. Jis organizavo Laičių ir Žliobiškių kaimų kryžių statybą. Tautvilis domisi ir genealogija, surinko tėvelio giminės net septynių kartų duomenis genealoginiam medžiui, organizuoja giminės susitikimus.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija