2011 m. spalio 7 d.
Nr. 72
(1952)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona


ARCHYVAS

2011 metai


XXI Amžius

Naujienų vaivorykštė

„Vaižgantinėse“ – renginių gausa

Vytautas BAGDONAS

Naująją skulptūrą laimina
Svėdasų klebonas
kun. Vydas Juškėnas

Rugsėjo 24-ąją lietuvių literatūros klasiko kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto gimtajame Malaišių kaime Svėdasų seniūnija, Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejus, vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“ ir Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyrius organizavo tradicinį respublikinį renginį – „Vaižgantines“. Į  rudens spalvomis padabintais medžiais apsuptą etnografinį kaimą susirinko daugybė Svėdasų krašto gyventojų, privažiavo gausybė Vaižganto kūrybos gerbėjų iš visos šalies, tad net ir erdvioje aikštėje šalia buvusios Tumų sodybvietės ir milžiniško akmens, Juodžiaus kelmu vadinamo, darėsi ankštoka. Renginys prasidėjo Anykščių kultūros centro Svėdasų skyriaus etnografinio ansamblio, vadovaujamo Rožės Lapienienės, atliekama daina ir renginio vedėjos Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos gimnazistės Ramunės Lapienytės skaitomu eilėraščiu apie Vaižganto gimtąjį kraštą.


Naujienų vaivorykštė

Varėnos krašto kūrėjai pagerbti bažnyčioje

Rūta Averkienė

Kaišiadorių vyskupas Juozas
Matulaitis pašventino skulptūrą,
skirtą M. K. Čiurlionio
krikštui atminti

Senosios Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje rugsėjo 18-ąją, sekmadienį, paminėtos Senojoje Varėnoje gimusio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 100-osios mirties metinės ir penkioliktąjį kartą įteikti garbingi apdovanojimai. ,,Sidabrinės bitės“ ženklu ir Savivaldybės kultūros premija apdovanoti šių metų ,,Sidabrinės bitės“ laureatai – Varėnos kultūros centro Perlojos filialo direktorė Irena Stoškienė bei fotomenininkas, dailininkas ir režisierius Valentinas Algirdas Kaliūnas.


Naujienų vaivorykštė

Duris atvėrė naujas  muziejus

Simbolinę juostelę prie įėjimo
į muziejų kerpa (iš kairės):
Vilkaviškio vyskupas Rimantas
Norvila, Seimo narys Arvydas
Vidžiūnas ir Tėvų marijonų
vienuolijos generalinio vyresniojo
tstovas kun. Jair Batista
De Souza MIC

„Arkivyskupas Jurgis Matulaitis yra ypatinga dovana Bažnyčiai ir lietuvių tautai... Brangūs broliai ir seserys, šiandien Bažnyčia kreipiasi į jus Kristaus žodžiais Evangelijoje: „Priimkite pranašą kaip pranašą. Priimkite teisųjį kaip teisųjį“. Šventuosius reikia priimti širdimi ir tikėjimu, kad jie parodytų mums kelią...“ Taip kalbėjo pal. popiežius Jonas Paulius II beveik prieš 25-erius metus, skelbdamas arkivyskupą Jurgį Matulaitį palaimintuoju. Rugsėjo 18 dieną, sekmadienį, Marijampolės Marijonų vienuolyne žengtas gražus ir svarbus žingsnis link šio Šventojo Tėvo priesako įvykdymo –  iškilmingai atidarytas ir pašventintas Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo Bazilikoje ir Marijonų vienuolyne įsikūręs Palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejus. Tai ypatingo džiaugsmo ir padėkos Dievui diena tėvams marijonams, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserims, visiems palaimintojo Jurgio Matulaičio dvasios sūnums ir dukterims, visiems, branginantiems šį lietuvį Palaimintąjį, nes nuo šiol galėsime nauju būdu patys priimti ir kitiems padėti jį atrasti, galėsime ypatingu būdu dalintis jo tikėjimo ir gyvenimo šviesa.


Naujienų vaivorykštė

Giesmės Angelų kalvoje

Lolita Navickienė

Angelų kalvoje vyko naujų skulptūrų
pašventinimo ceremonija

Sakralinės muzikos festivalis

Rugsėjo 11 dieną, netoli Užutrakio, šalia kelio Trakai–Rykantai atšakos, vedančios į Būdos kaimą, įsikūrusi Angelų kalva šventė dviejų metų sukaktį. Per metus sakrali erdvė pasipildė dar penkiomis  ąžuolinėmis  skulptūromis. Dabar jau 29 angelų būrys klauso atvykusių į šią kalvą maldų.

Šventinio renginio organizatorė jungtinė kaimų bendruomenė „Užugiriai“ visiems trakiečiams ir miesto svečiams pasiūlė plačią šventinę programą, kuri prasidėjo šv. Mišių auka Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje. Šv. Mišioms pasibaigus po Trakų bažnyčios skliautais jau antrą kartą buvo paskelbta  Sakralinės muzikos festivalio „Skamba giesmės Angelų kalvoje 2011“ pradžia.


Naujienų vaivorykštė

Antrasis Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis

Rūta Averkienė

Prie režisierės Dalios
Tamulevičiūtės kapo
Senosios Varėnos kapinėse

Varėnoje prasmingai įamžinamas iš čia kilusios ir amžinojo poilsio į gimtinę sugrįžusios žymios lietuvių režisierės ir teatro meno pedagogės Dalios Tamulevičiūtės atminimas.

Rugsėjo 30-ąją, legendinės režisierės gimimo dieną, Varėnoje įvyko analogų neturinčio antrojo Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio atidarymas.

Prieš penkerius metus mirusi D. Tamulevičiūtė – režisierė, nusipelniusi meno veikėja, Lietuvos muzikos akademijos Vaidybos ir režisūros katedros vedėja, docentė. Baigusi teatro režisūros studijas A. Lunačiarskio teatro meno institute Maskvoje, ji režisavo spektaklius Lietuvos valstybiniame jaunimo ir Kauno valstybiniame dramos teatruose, daugiau nei 30 metų pedagogė dėstė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje, vėliau – Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, išleido aštuonias dramos teatro aktorių laidas. 2003 metais D. Tamulevičiūtei įteikta Vyriausybės premija už Lietuvos menui ir kultūrai reikšmingus darbus.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija