2011 m. gruodžio 21 d.
Nr. 92
(1972)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kultūros zona


ARCHYVAS

2011 metai


XXI Amžius

Naujienų vaivorykštė

Tyla

Laimutė Vasiliauskaitė

Fotomeninikas
Gytis Skudžinskas

Vilniaus „Prospekto“ galerijoje atidaryta Gyčio Skudžinsko paroda ir pristatytas fotoalbumas „Tyla“. „Šio ciklo darbai eliminuoja orientacinius erdvės ir laiko parametrus bei siekia kalbėti apie atvaizdo reprodukcijų rinką. Fotografija be įvykio/pranešimo dezorientuoja stebėtoją bei naikina regėjimo kaip greito pažinimo patirtį. Gamtoje, viešose ir privačiose erdvėse užfiksuoti atvaizdai suvokėjui netransliuoja aiškių tos erdvės parametrų,  bet,  priešingai, jungiasi į tęstinę vizualinę konstrukciją, kurios pagrindinis tikslas – ne esamos situacijos reprodukavimas, bet ribos tarp regimo ir suvokiamo, pažįstamo ir svetimo, natūralaus ir socialaus akcentavimas. Jei tylą suprastume kaip protestą prieš nuspėjamą tuščiažodžiavimą, tai šiose fotografijose eliminuojamos perteklinės vizualinės nuorodos. Kita vertus, asketiškas fotografijų vizualumas cituoja bei permąsto minimalistinės dailės istoriją“, – paties autoriaus parašyta ant sienos, pristatant parodą.

Vienos linijos ir spalvų technika. Jų deriniai, atspalviai, matymo kampas, nieko daugiau. Ji gali būti garsi tyla (ryškesnė, arba tyli tyla, švelnesnė), galima žaisti idėjomis į valias.

Manyčiau, tai galėtų būti greitkelio ir dangaus. jūros ir dangaus arba jūros ar kranto, arba bet kurios kitos ribos horizonto tyla.

„Ar turi nuotraukų apie triukšmą?“ – paklausiau Gyčio. – „Žinoma, kad turiu, tik reikėtų parengti parodai ar spaudai“ – atsakė autorius.

Albumo sudarytoja Eglė Deltuvaitė  atviravo, kad jai teko nedaug darbo, nes tokio „aso“ galėtų pavydėti bet kuri leidykla:  Gytis yra ne tik profesionalas, bet ir tikras draugas. Lietuvos fotomenininkų sąjungos pirmininkas Jonas Staselis buvo linkęs geriau patylėti, nes tyla yra verta dėmesio, bet prasitarė, kad Gyčio vardą ateityje išgirsime šalia pasaulinio lygio menininkų, nes jo kūryba tikrai verta tokio pripažinimo.

Vilnius
Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija