2012 m. sausio 6 d.    
Nr. 1
(1976)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Netektis

Elena Milašauskaitė gimė 1946 metais Šiauliuose. Anksti neteko tėvelių, taigi ją užaugino močiutė. Viską gyvenime pasiekė vien savo pastangomis.

1970 metais Vilniaus universitete įgijo teisininkės specialybę. Tai buvo tikrasis jos pašaukimas. Dirbo teisininke Šilutėje, Šiauliuose, Vilniuje.

Nuo 2000 metų – valstybės tarnautoja. Teisininkė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre atsakingai ir kvalifikuotai dirbusi itin specifinėje, ypatingo kruopštumo ir profesinių bei istorinių žinių reikalaujančioje pasipriešinimo okupacijai (rezistencijos) dalyvių, nukentėjusių nuo okupacijų asmenų problemų sprendimo, teisių atkūrimo, pagrįstų lūkesčių realizavimo srityje. Buvo Pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos narė, atstovavo institucijai ir jos interesantams teismuose, rengė teisės aktus, konsultavo nuo okupacijų nukentėjusius asmenis, rezistencijos dalyvius. Daugelis jų – buvusių Lietuvos partizanų, laisvės kovotojų, politinių kalinių, tremtinių – minėjo ir minės velionę, teisėtai, kvalifikuotai ir nuoširdžiai  padėjusią jiems žodžiu ir raštu. E. Milašauskaitė pasižymėjo aukšta kvalifikacija, pasišventimu savo profesijai, išskirtine darbo kultūra. Turėjo didžiulį sudėtingo darbo krūvį, daugelyje sričių buvo nepakeičiama, dirbo atsidavusi iš visos širdies, atsakingai ir rūpestingai, deja, nė kiek netausodama savęs. Domėjosi literatūra, menu. 2009 metų pabaigoje dėl ligos išėjo iš darbo LGGRT centre.

Mirė 2011 m. gruodžio 27 dieną Tai nesugrąžinama netektis sūnui Mindaugui, marčiai, vaikaičiui Herkui.

Amžinoji šviesa tešviečia buvusiai bičiulei, doram ir garbingam žmogui.

Buvusieji bendradarbiai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija