2012 m. sausio 6 d.    
Nr. 1
(1976)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Mirė  Lietuvos karaimų bendruomenės vadovas

Lietuvos karaimų bendruomenės
pasaulietinis ir dvasinis
vadovas hachanas
Markas Lavrinovičius
Nuotrauka iš www.galve.lt

Gruodžio 24 dieną mirė Lietuvos karaimų bendruomenės pasaulietinis ir dvasinis vadovas hachanas Markas Lavrinovičius, kuriam buvo 73 metai.

„Nuoširdžiai užjaučiu šalies karaimų bendruomenę ir artimuosius, kuriems M. Lavrinovičiaus netektis itin skaudi. Mūsų šalis neteko tikro karaimų patrioto, šviesaus ir energingo piliečio“, – rašoma prezidentės Dalios Grybauskaitės užuojautoje. Pasak šalies vadovės, M. Lavrinovičius buvo universali asmenybė – dvasinis lyderis, mokslo žmogus ir aktyvus visuomenės veikėjas.

Hachanas M. Lavrinovičius gimė 1938 metais Trakuose. 1956 metais čia baigęs vidurinę mokyklą, jis Kauno politechnikos institute įgijo elektrotechnikos specialybę, pagal paskyrimą dirbo Kaune, Lietuvos Mokslų akademijos Energetikos institute. Po pusantrų metų darbo praktikos įstojo į aspirantūrą. 1968 m. birželio 28 d. apsigynė disertaciją „Skaičiavimo technikos elementų patikimumo pagreitintų bandymų metodika“, jam buvo suteiktas technikos mokslų daktaro laipsnis.

Po kiek laiko persikėlė į Vilnių ir dirbo skaičiavimo mašinų gamykloje. Nors darbovietės pavadinimai keitėsi, profesinė M. Lavrinovičiaus veikla išliko ta pati – jam teko nuolat gilintis į mikroeletronikos paslaptis. Kelias dešimtis metų dirbo mokslinį-tiriamąjį darbą. Teko dirbti vyr. inžinieriumi, moksliniu bendradarbiu ir mokslinės laboratorijos vadovu. 1997 metais, karaimų ir totorių įsikūrimo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 600 metų jubiliejaus proga, Lietuvos Respublikos Prezidentas Algirdas Brazauskas  už ilgametį sąžiningą darbą bei aktyvią kultūrinę ir visuomeninę veiklą M. Lavrinovičių apdovanojo Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino

2-ojo laipsnio medaliu. Išėjęs į užtarnautą poilsį M. Lavrinovičius daug laiko ir energijos skyrė visuomeninei veiklai, karaimų bendruomenės vadovo pareigoms. 2010 m. liepos 24 dieną tapo Lietuvos karaimų bendruomenės aukščiausiu dvasiniu vadovu hachanu.  Palaidotas Trakų karaimų kapinėse.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija