2012 m. sausio 6 d.    
Nr. 1
(1976)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Apie krikščioniškus pagrindus

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Profesorius iš Maskvos istorijos
mokslų habil. dr. Andriejus
Borisovičius Zubovas
atsakinėja į klausimus

Gruodžio 27 dieną Lietuvos Edukologijos universiteto rektorius akademikas Algirdas Gaižutis pilnutėlėje Arkivyskupo Mečislovo Reinio auditorijoje pristatė iš Maskvos atvykusį Rusijos istoriką ir politologą, istorijos mokslų habil. dr. Andriejų Borisovičių Zubovą. Svečias – Maskvos valstybinio tarptautinių santykių instituto, kurį baigė 1973 metais, Filosofijos katedros profesorius, centro „Bažnyčia (cerkvė) ir tarptautiniai santykiai“ generalinis direktorius, Rusijos Šv. Jono Auksaburnio stačiatikių instituto Filosofijos-teologijos fakulteto Religijotyros, filosofijos ir tikėjimo disciplinų katedros profesorius, 2012 metais sausio 16 d. minėsiantis savo 60-metį.


Nauji lietuviškųjų nutylėjimų ir tendencingumų aspektai

Gintaras Visockas

Prieš keletą dienų LRT laidoje išgirdau garsiosios žurnalistės Nijolės Baužytės, kuriančios, beje, nepaprastai vertingas kultūrinio, pažintinio pobūdžio laidas apie mūsų miestelius, komentarą. „Mūsų miesteliai“ laidos kūrėja prisiminė, kokių rūšių cenzūros būta gūdžiais sovietinias laikais. Be abejo, cenzūra anuomet buvo negailestinga. Kūrybiškumą ypač žlugdė valdiška cenzūra – Glavlitas. Bet ne mažiau skaudžiai smogdavo savicenzūra – savisaugos jausmas. Taigi be tuometinio Glavlito palaiminimo televizijos ekranuose nepasirodydavo nė viena laida. Tik komunistų partijos bosai televizijoje galėdavo dėstyti savo samprotavimus iš anksto nesuderinę jų su cenzoriais. Beje, pasitaikydavo absurdiškiausių reikalavimų, kai budrieji cenzoriai drausdavo parodyti net bažnyčią ar kryžių...


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija