2012 m. sausio 6 d.    
Nr. 1
(1976)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Tauta kiekvieną dieną sprendžia savo būties klausimą

Kan. doc. dr. Robertas Pukenis

Pagerbiama Lietuvos vėliava
Alfredo Pliadžio nuotrauka

Persų išminčiai, skaitydami žydų pranašystes, suprato ir pasirodžiusios Betliejaus žvaigždės prasmę. Ji lydėjo tris karalius tolimoje kelionėje pas gimusį Jėzų. Šv. Kalėdų pirmą dieną Betliejaus piemenys, atėję į prakartėlę, rado dievišką Kūdikėlį, šalia jo motiną Mariją. Ji buvo prie Dievo Sūnaus, kai jis dar buvo nežinomas. „Marija dėjosi į širdį ir svarstė viską“, kas tik siejosi su Jos Kūdikiu. Atvykę pagarbinti, trys persų išminčiai aukojo auksą, smilkalus ir mirą. Daug žmonių eina prie gimusio Jėzaus. O Tu, sese, broli, ar ateisi parymoti prie prakartėlės, kaip ir tie Trys karaliai? Išlieti savo ilgesį, užgydyti gyvenimo žaizdas? Ar siela ir toliau bus užgožta pirkinių, buities ir tuščių naujametinių linkėjimų?


Džiugios šventės vertė susimąstyti

Mons. Alfonsas Svarinskas

Atėjęs Kristus – Dievo sūnus – mums paskelbė didį džiaugsmą, kad Dievas mus myli ir mes galime kreiptis į Jį „Tėve mūsų...“ maldos žodžiais, kad žemė – žmonėms tik išbandymo laikas, kad po žemiško gyvenimo mūsų laukia amžina laimė, kurios trokšta mūsą prigimtis. Ir Kristaus atnešta geroji Naujiena atsako į visus būties klausimus. Taigi jau nebeesame istorijos nešiojamos smiltelės, bet per krikštą tampame Bažnyčios vaikais ir Dangaus paveldėtojais.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija