2012 m. sausio 6 d.    
Nr. 1
(1976)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Lietuvą ir Vokietiją suartino daug rankų ir mylinčių širdžių

Birutė NENĖNIENĖ

Kun. Vytauto Kajoko (kairėje)
pašventinto „dėdės“ Alfonso
rūpesčiu dovanoto autobusėlio
patogumą pirmieji išbando
jauniausi globos namų gyventojai.
Dešinėje – Alfonsas Hopingas
Autorės nuotraukos

Įprasta, kad Alvito vardas mūsų krašte dažniau paminimas vidurvasarį, artėjant Šv. Onos atlaidams, į kuriuos susirenka daugybė žmonių. Tuo metu daugeliui svečių ir piligrimų suteikiama proga pasidžiaugti darniu Alvito parapijos katalikiškų organizacijų ir kaimų bendruomenių, klebono ir seniūno bendradarbiavimu. Pasigėrima išpuoštu šventoriumi, o klausiantys žvilgsniai krypsta į užkonservuotus atstatyti ruošiamos bažnyčios pamatus.  Bendromis pastangomis sukurta  sakrali atmosfera su kultūrine programa ir kermošiumi būna tarsi brangiausias atlaidų suvenyras, mieliausios lauktuvės, sutalpintos į kiekvieno apsilankiusiojo širdį.


Graikų apeigų katalikų centras Ukrainoje

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Palaimintajam popiežiui
Jonui Pauliui II Kijevo Kristaus
Prisikėlimo katedros šventoriuje
pastatytas paminklas jo lankymosi
Ukrainoje 10-mečiui paminėti

Ukrainai atgavus nepriklausomybę ir Ukrainos Graikų (Rytų) apeigų katalikų Bažnyčiai (UGKC) išėjus iš pogrindžio, aukščiausias arkivyskupas kardinolas Miroslavas Ivanas Liubačivskis (1914 06 24–2000 12 14) 1991 m. kovo 31 d. iš Romos sugrįžo į Ukrainą. Jis turėjo didelių planų –  į Kijevą, kurį laikė Rusios katalikybės lopšiu, sugrąžinti UGKC centrą (Jakaterinos II laikais unitai iš Kijevo buvo išvaryti). Atvykęs į šį meistą arkivyskupas Miroslavas ieškojo vietos Soboro (Katedros) statybai. Tada galvota apie dešiniakrantį, prestižiškesnį rajoną, tačiau pasirinkta kairioji Dniepro pusė – čia daugiau vietos (įsigyta 1,7 ha teritorijos), galima daugiau pastatyti, ji gerai matoma iš dešinėje upės pusėje esančių svarbių istorinių vietų, be to, čia atsiveria gražus didingo senojo Kijevo vaizdas. Taigi 1997–1998 metais pradėti konkretūs darbai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija