2012 m. sausio 13 d.    
Nr. 2
(1977)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Kunigystė Aukštaitijoje

A†A kun. Stanislovas Zubavičius
(1953 02 22–1980 06 01–2011 12 24)

Kun. Stanislovas Zubavičius

2011 m. gruodžio 24 d. mirė Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos rezidentas kun. Stanislovas Zubavičius.

Jis gimė 1953 m. vasario 22 d., Pontakonių kaime (Grūžių apyl., Pasvalio r.), Juozo ir Onos (Valantinaitės) Zubavičių šeimoje. Mokėsi Sabonių pradinėje mokykloje ir Joniškėlio vidurinėje mokykloje. 1973–1975 metais atliko privalomą karinę tarnybą. 1975 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Kunigu buvo įšventintas vysk. Romualdo Krikščiūno 1980 m. birželio 1 d. Panevėžio Katedroje.

Kun. St. Zubavičius pirmaisiais kunigystės metais buvo vikaru: 1980 06 10–1981 10 20 – Anykščių ir Burbiškio parapijose, 1981 10 20–1983 03 23 – Pasvalyje, 1983 03 23–1986 08 21 – Zarasuose ir Imbrade, 1986 08 21–1988 05 30 – Kupiškyje. 1986 08 21–1987 06 05 buvo Palėvenėlės parapijos administratorius, 1987 06 05–1993 05 31 – Palėvenės parapijos administratorius, 1988 05 30–1988 11 04 – Surdegio parapijos administratorius, 1988 11 04–1993 05 31 – Subačiaus parapijos administratorius, 1993 05 31–2005 10 12 – Salamiesčio ir vėl Palėvenėlės parapijų administratorius, 2005 10 12–2008 08 04 – Leliūnų ir Pakalnių parapijų administratorius. Nuo 2008 m. rugpjūčio 4 d. iki mirties buvo Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos rezidentas

Kun. St. Zubavičiaus palaidotas gruodžio 29 dieną Gustonių kapinėse, Joniškėlio parapijoje, Pasvalio rajone. Laidotuvių šv. Mišioms Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje vadovavo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas.

Panevėžio vyskupijos kurija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija