2012 m. sausio 13 d.    
Nr. 2
(1977)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Kalėdų šventės atgarsiai

Kristina Bondareva

VšĮ „Dienos namai“ direktorė

Jaunieji atlikėjai su savo
mokytojais bei dvasininkais –
Miroslavo klebonu kun. Vytautu
Antanu Matusevičiumi
bei g. kan. Arūnu Užupiu

Antrąją Šv. Kalėdų dieną Alytaus Šv. Angelų Sargų parapijos maldos namuose vyko šventinė konferencija. Čia Kristaus Gimimo iškilmių proga šv. Mišias aukojo Miroslavo Švč. Trejybės parapijos klebonas kun. Antanas Vytautas Matusevičius. Liturgijoje Šv. Raštą skaitė ir psalmes giedojo Miroslavo Šv. Vincento Pauliečio kongregacijos (SMDC) seserys – vyresnioji Lina Cordova kartu su Rubelinda Varela bei Rosarija Gonzales. Iškilmėse taip pat dalyvavo „Dienos namų“ neformalaus švietimo projekto „Dorybių mokyklėlė“ lankytojai, kartu su Alytaus valstybinių Vaikų globos namų muzikos vadove Irina Levendauskiene ir bibliotekos vedėja Lina Klebauskiene paruošę bendruomenės nariams įdomią šventinę programėlę.


Trys Karaliai stebino, džiugino, linksmino...

Genė Sereikienė

Trys Karaliai eina per Šv. Jurgio
parapijos įstaigas

Jau antri metai Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios bendruomenė Trijų Karalių šventę švenčia ne tik bažnyčioje, bet lankydama ir sveikindama rajono įmones, organizacijas, mokyklas. Šiais metais Trys Karaliai nešini dovanomis apkeliavo keturiolika rajono įstaigų. Pirmoji aplankyta buvo šalia bažnyčios esanti Juozo Paukštelio pagrindinė mokykla. Čia Trijų Karalių jau laukė salėje susirinkę moksleiviai, mokytojai, mokyklos direktorė Danutė Vitauskienė, bei visa mokyklos bendruomenė. Karalius, pasipuošusius karūnomis, lydėjo Šv. Jurgio parapijos klebonas kun. Artūras Stanevičius, „žvaigždė“, „Caritas“ moterys, parapijos bendruomenės nariai. Palyda giedojo giesmes, skambino cimbolais. Karaliai kėdainiečius sveikino linkėdami sveikatos, laimingų ir turtingų metų. Visiems įteikė šių metų katalikų kalendorių, „Caritas“ dovanojo degančias žvakeles, vaikai gavo saldumynų. Klebonas kun. A. Stanevičius kvietė parapijiečius nepamiršti lankytis bažnyčioje. Išeidami Karaliai ant kiekvienų aplankytų namų durų palikdavo užrašą K+M+B ir datą visiems primindami, kad metus mes skaičiuojame nuo mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimo, ir krikščioniui visi metai yra Dievo meilės ir malonės metai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija