2012 m. sausio 13 d.    
Nr. 2
(1977)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Trys Karaliai stebino, džiugino, linksmino...

Genė Sereikienė

Trys Karaliai svečiuojasi
Kėdainių Kultūros centre, o čia
nusifotografavo prie eglutės

Trys Karaliai eina per Šv. Jurgio
parapijos įstaigas

Trys Karaliai įžengia
į Juozo Paukštelio pagrindinės
mokyklos aktų salę

Jau antri metai Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčios bendruomenė Trijų Karalių šventę švenčia ne tik bažnyčioje, bet lankydama ir sveikindama rajono įmones, organizacijas, mokyklas. Šiais metais Trys Karaliai nešini dovanomis apkeliavo keturiolika rajono įstaigų. Pirmoji aplankyta buvo šalia bažnyčios esanti Juozo Paukštelio pagrindinė mokykla. Čia Trijų Karalių jau laukė salėje susirinkę moksleiviai, mokytojai, mokyklos direktorė Danutė Vitauskienė, bei visa mokyklos bendruomenė. Karalius, pasipuošusius karūnomis, lydėjo Šv. Jurgio parapijos klebonas kun. Artūras Stanevičius, „žvaigždė“, „Caritas“ moterys, parapijos bendruomenės nariai. Palyda giedojo giesmes, skambino cimbolais. Karaliai kėdainiečius sveikino linkėdami sveikatos, laimingų ir turtingų metų. Visiems įteikė šių metų katalikų kalendorių, „Caritas“ dovanojo degančias žvakeles, vaikai gavo saldumynų. Klebonas kun. A. Stanevičius kvietė parapijiečius nepamiršti lankytis bažnyčioje. Išeidami Karaliai ant kiekvienų aplankytų namų durų palikdavo užrašą K+M+B ir datą visiems primindami, kad metus mes skaičiuojame nuo mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimo, ir krikščioniui visi metai yra Dievo meilės ir malonės metai.

Tolimesnis Trijų Karalių ir jų palydos kelionės etapas – Kėdainių cukraus fabrikas. Čia buvo maloniai nustebinti ne tik ilgamečiai gamyklos darbuotojai, bet ir ten besidarbuojantys užsieniečiai. Tai puiki tradicija, – pasakė vienas užsienietis, stebėdamas Trijų Karalių prisistatymą, klausydamas jų giedamų giesmių, gėrėdamasis dalijamomis dovanėlėmis.

Kėdainių profesinio rengimo centre mokinių Kalėdinės atostogos, bet Tris Karalius maloniai priėmė mokyklos direktorius Stasys Danyla. Jis visą Trijų Karalių palydą pavaišino arbata, mielai bendravo, dėkojo, kad Trys Karaliai neaplenkė šios mokyklos. Vilainių seniūnijos darbuotojai ir seniūnas Antanas Bružas trumpai valandėlei atitrūko nuo darbų, priėmė Trijų Karalių dovanas, maloniai pabendravo ir padėkojo už apsilankymą ir sveikinimus.

Didelė staigmena buvo mokyklos-darželio ,,Obelėlė“ pedagogėms ir visai mokyklos bendruomenei. „Atvažiuoja į kiemą autobusas, o iš jo išlipa įspūdingai pasipuošę Trys Karaliai. Netikėjome, kad ir mus jie aplankys,“ – maloniai nustebinta kalbėjo mokyklos-darželio ,,Obelėlė“ direktorės pavaduotoja Danutė Navajauskienė. Šios mokyklėlės mokiniai, jų tėvai ir pedagogai yra dažni Šv. Jurgio bažnyčios lankytojai, švenčių organizatoriai ir dalyviai.

Rajono savivaldybėje Tris Karalius sutiko rajono meras Rimantas Diliūnas ir vicemerė Nijolė Naujokienė. Trys Karaliai jiems linkėjo gerų metų, ištvermės ir stiprios sveikatos nelengvame bei atsakingame darbe...

Kėdainių Kultūros centro direktorė Ona Mikalauskienė pasitiko svečius su šio centro darbuotojomis ir gausiu iš šokių repeticijos atbėgusių šokėjų būriu. Trys Karaliai ne tik dovanojo dovanas, bet drauge pokštavo, giedojo giesmes ir netikėtai patys gavo po dovanėlę iš Kultūros centro direktorės rankų.

Trys Karaliai keliavo Kėdainių UAB ,,Kėdbusas“ autobusu. Jie neaplenkė ten dirbančių žmonių, užsuko juos pasveikinti ir buvo sutikti UAB ,,Kėdbusas“ direktoriaus Liudviko Bliūdžiaus. Trys Karaliai nepamiršo padėkoti už gautą autobusą ne tik šiai kelionei, bet ir parapijos tikinčiųjų piligriminėms kelionėms.

Trys Karaliai užsuko į Kėdainių krašto TV ir UAB ,,Rygveda“ televiziją su dovanomis, sveikinimais, padėkomis. Jie dėkojo televizijoms, kurios visada parodo Kėdainių kraštui Šv. Jurgio bažnyčioje vykstančias šventes, mielai jas filmuoja.

Netikėtas jų apsilankymas buvo Kėdainių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojams bei jų vadovui Andriui Miliauskui. Karaliai įteikė savo dovanas, o direktorius A. Miliauskas apdovanojo kleboną kun. Artūrą Stanevičių gaisrininko statulėle už puikiai miestiečiams organizuotą Trijų Karalių šventę.

Dalį kelio miesto gatvėmis Trys Karaliai keliavo pėsčiomis sveikindami, stebindami, džiugindami miestiečius. Pas vienus užsukdavo, kiti iš tolo stebėjo šią įspūdingą eiseną. Pakeliui jie dar užsuko į Kėdainių valstybinę įmonę ,,Regitra“, valstybinės socialinio draudimo fondo valdybos Kėdainių skyrių ,,Sodrą“ su dovanomis ir geriausiais linkėjimais. Nepamiršti buvo ir sekmadienio šv. Mišių dalyviai. Jie iš visų Trijų Karalių gavo po dovanėlę, o vaikai, tą dieną buvę bažnyčioje, dar buvo apdovanoti ir saldainiais.

Visų Šv. Jurgio parapijos tikinčiųjų padėka apdovanotas klebonas kun. Artūras Stanevičius už jo nuoširdžią tarnystę Dievui, žmonėms, kraštui.

Kėdainiai
Zigmo Slavinsko nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija