2012 m. sausio 13 d.    
Nr. 2
(1977)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Jurbarką papuošė Angelas

Jurbarkiečiai prie gerą žinią
miestui nešančio Angelo
savivaldybės aikštės fontane

Katalikų ir evangelikų liuteronų
dvasininkai mons. Kęstutis
Grabauskas ir kun. Mindaugas
Kairys pašventino skulptūrą

Paminklo juostą kerpa Seimo
pirmininkė Irena Degutienė
ir rajono meras Ričardas Juška

Gruodžio 29-ąją gražus renginys vyko Jurbarke. 2011-ųjų simboliu tapusi Magdeburgo teisių suteikimo Jurbarkui 400 metų sukaktis baigėsi puikia švente ir iškilmingu jubiliejinių metų užbaigimu: savivaldybės aikštėje iškilo Eriko Daugulio skulptūra „Skelbiu žinią Jurbarkui apie Magdeburgo teisę“, o Kultūros centre pagerbti labiausiai bendruomenei nusipelnę žmonės.

E. Daugulio skulptūra, jurbarkiečių vadinama Angelu, visus metus telkė ir vienijo bendruomenę. Daugybė žmonių aukojo pinigus skulptūrai kurti, prisidėjo patarimais, darbu, moraliniu palaikymu. Per metus buvo surinkta visa paminklui statyti reikalinga suma – 200 tūkst. Lt. Tarp dosnių rėmėjų – ne tik Jurbarko bendrovės, bet ir ūkininkai. Didžiausią auką skyrė bendrovė „A. Žilinskis ir Ko“, skulptūrą parėmusi 60 tūkst. Lt suma. Apie 5 tūkst. Lt paaukojo ūkininkai Zinaida ir Bronius Dumšaičiai.

Į paminklo atidengimo iškilmes susirinkusiems jurbarkiečiams rajono meras Ričardas Juška priminė, jog ir 1930 metais Vytauto Didžiojo paminklas pastatytas bendromis tuometinės Jurbarko miesto valdybos ir miesto gyventojų, aukojusių pinigus ir prisidėjusių darbu, pastangomis. „Neabejoju, kad ir Angelas, skelbiantis žinią apie Magdeburgo teisės suteikimą Jurbarkui, įkvėps ateinančias kartas mylėti savo miestą ir kurti jo ateitį“, – sakė rajono meras.

Statyti skulptūrą Magdeburgo teisių suteikimo Jurbarkui 400 metų sukakčiai įamžinti nuspręsta prieš metus. Įvyko skulptūros idėjos konkursas. Iš penkių pasiūlymų daugiausia komisijos narių balsų surinko skulptoriaus E. Daugulio pateikta skulptūros idėja. Ši skulptūra ne stovinti ar sėdinti, bet skrendanti, o veidas primena šv. Kazimierą.

Angelo skulptūros šventinimo iškilmėse dalyvavo Seimo pirmininkė Irena Degutienė, Jurbarke išrinktas Seimo narys Bronius Pauža, Vyriausybės atstovė Tauragės apskrityje Irena Ričkuvienė. Jurbarko Švč. Trejybės parapijos klebonas ir dekanas monsinjoras Kęstutis Grabauskas bei Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos kunigas Mindaugas Kairys pašventino E. Daugulio sukurtą skulptūrą, palaimino miestiečių bendruomenę. Skulptoriaus E. Daugulio linkėjimus perdavė jo dukra Laura Pavasarienė.

Jurbarko kultūros centre Seimo pirmininkė I. Degutienė įteikė ženklus „Už nuopelnus Jurbarko kraštui“. Juos gavo Petras Gervylius, Vytautas Giedraitis, Kasparas Jurevičius, Vidmantas Juzėnas, Antanas Juozas Kazakevičius, Stasys Makūnas ir Kęstutis Vasiliauskas. Taip pat padėkota rėmėjams, padėjusiems pastatyti skulptūrą. Perdavęs savivaldybės padėką skulptūros autoriui E. Dauguliui ir padėkojęs Angelą išliejusios brigados vadovui Žilvinui Pabrinkiui, rajono meras į sceną pakvietė didžiuosius rėmėjus, paaukojusius Angelo skulptūrai sukurti daugiau kaip po 5 tūkst. Lt. Jiems įteikta penkiolika vardinių mažųjų Angelo statulėlių, tikslių savivaldybės aikštėje pašventintos skulptūros kopijų. Šešioliktoji statulėlė šventę primins Seimo pirmininkei I. Degutienei, pažadėjusiai priimant sprendimus nepamiršti savivaldybių.

Rėmėjų vardu dėkojęs Algirdas Liudvikas Žilinskis sakė, kad istorija turi savybę pasikartoti, nes ir 1930-ieji, kai Jurbarke pastatytas Vytauto Didžiojo paminklas, ekonominiu požiūriu buvo ne patys geriausi. Perskaitytos visų aukotojų pavardės, paminėtos organizacijos, kurių darbuotojai prisidėjo įnašais į Angelo statybos sąskaitą. Visos pavardės ir organizacijos surašytos istorinėje knygoje, kuri perduota saugoti Krašto muziejui.

Šventės dalyviams koncertavo iš Smalininkų kilusi Nijolė Ralytė ir jos šeima – Vladimiras Prudnikovas ir Ieva Prudnikovaitė.

Vido VENSLOVAIČIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija