2012 m. sausio 20 d.    
Nr. 3
(1978)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Laisvas žmogus – visada nepatogus valdžiai

Minint mons. Alfonso Svarinsko 87-ąsias gimimo metines

Prof. Ona Voverienė

Mons. Alfonsas Svarinskas
Vido Venslovaičio nuotrauka

Tačiau tauta ko taip nekenčia,
tarytum šunys vilko?
Tai – laisvės dvasios ir
                    ŽMOGAUS,
kurs trauko pančius
ir garbinti nelinkęs nieko
                    IŠSKYRUS DIEVĄ...

F. Nyčė

Ši vokiečių filosofo F. Nyčės mintis įstrigo atmintin, paskelbus Laisvės žmogaus nominaciją, ir iki šiol joje kunkuliuoja, dega... Apsidžiaugiau tarp nominantų šiai premijai išvydusi prof. Vytauto Landsbergio, mons. Alfonso Svarinsko ir pogrindinės leidykos iniciatoriaus ir jos ilgamečio darbininko Vytauto Andziulio vardus. Galvojau, ačiū Dievui, Lietuva bunda iš raudonojo ledynmečio miego... Atbunda pagaliau, dvidešimt antrais Lietuvos nepriklausomybės metais, Teisingumas... Visi jie verti Tautos ir Valstybės pripažinimo ir įvertinimo. Nesakau, kad tos garbės ir Laisvės žmogaus vardo nevertas disidentas, Laisvės šauklys ir Lietuvos laisvės kovos pagalbininkas Sergejus Kovaliovas. Vertas. Tačiau ir pats S. Kovaliovas, doras ir sąžiningas žmogus, pripažino, kad pirmoji Lietuvos Laisvės premija turėjo būti paskirta tautiečiui. Juk tai turi ne tik realią, bet ir simbolinę prasmę... MŪSŲ LAISVĖ NEBUVO IŠ NIEKUR IMPORTUOTA... Patys ją iškovojome.

 


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija