2012 m. sausio 20 d.    
Nr. 3
(1978)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Laisvės gynėjų dienos minėjimas Šiluvoje

Sausio 13 dieną Šiluvoje buvo švenčiama Marijos diena. Čia drauge su visais žmonėmis Lietuvoje buvo paminėta ir Laisvės gynėjų diena, maldoje prisimenant gyvybę už Lietuvos laisvę atidavusius jos vaikus, ypač žuvusius Sausio 13-ąją.

Iškilmingai Eucharistijai Švč. M. Marijos Gimimo Bazilikoje vadovavo Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, koncelebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Vilkaviškio vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, kunigai, atvykę iš Panevėžio, Telšių ir kitų Lietuvos vyskupijų. Giedojo Raudondvario parapijos choras. Tarp gausių piligrimų tądien buvo ir Kauno II dekanato parapijų tikintieji, surengę piligriminę kelionę į Šiluvą, šio dekanato kunigai, teikę sielovadinius patarnavimus.

Šv. Mišių Bazilikoje dalyvius pasveikinęs vysk. J. Ivanauskas pakvietė dėkoti Dievui už laisvę ir suteiktas galimybes kurti žmoniškesnį ir teisingesnį gyvenimą, paragino melstis už visus Lietuvos žmones, ypač šeimas, jaunimą, taip pat ir už vargstančius, sergančius – visus, kuriems reikia ir Dievo, ir žmonių pagalbos. Betliejaus grotoje sutikę gyvąjį Jėzų – mylintį, nuolat esantį su mumis, pasak ganytojo, esame kviečiami drauge su juo kurti prasmingą savo pačių ir tėvynės gyvenimą. Mūsų indėlis į tėvynės laisvę – mūsų tikėjimas Dievu taip, kaip tikėjo Marija. Tai meilė Dievui ir artimui – konkrečiam žmogui konkrečiomis jo gyvenimo aplinkybėmis. „Tai daugiau nei koks kitas išorinis žygdarbis, tai pamatinė tiesa laisvei žmogaus širdyje“, – sakė vysk. J. Ivanauskas.

Prieš suteikiant ganytojišką palaiminimą piligrimai ir visi Lietuvos žmonės padrąsinti su viltimi žvelgti į ateitį, prašyti Dievo Motiną, kad ji globotų, saugotų ir gintų mūsų tėvynę Lietuvą, jos žmones jų kasdieniniuose varguose ir rūpesčiuose.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija