2012 m. sausio 20 d.    
Nr. 3
(1978)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Kūčios pensionate

Šv. Mišias pensionate
aukojo Kalvarijos klebonas
kun. Gediminas Bulevičius,
kairėje – diakonas
Vitalij Volodkovič

Gruodžio 24 dieną Kalvarijos pensionate (Kušliškių k.) šv. Mišias už čia gyvenančius ir dirbančius žmones aukojo Kalvarijos Švč. M. Marijos Vardo parapijos klebonas kun. Gediminas Bulevičius, o jam asistavo diakonas Vitalij Volodkovič. Padėkoję Dievui už galimybę kartu melstis, visi sėdo prie bendro Kūčių stalo. Kaip ir kiekvienoje šeimoje, taip ir pensionate, Kūčių vakarienė pradedama padėkos malda, kalėdaičio laužymu ir dalijimusi, sakant gražius ir šiltus linkėjimus artėjančių švenčių proga. Tai šeimos santarvės, duonos simbolis.  Atsisveikindamas klebonas kun. G. Bulevičius dėkojo gyventojams ir darbuotojams už kvietimą ir galimybę šią svarbią dieną pabūti kartu. Palinkėjęs ramybės ir Dievo palaimos skubėjo lankyti Kalvarijos mieste įsikūrusių Globos ir užimtumo centro gyventojų.

Robertas Degutis

Kalvarijos savivaldybė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija