2012 m. sausio 27 d.    
Nr. 4
(1979)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Mirė Alytaus kunigas

A†A kun. Antanas Diškevičius (1946–1974–2012)   

Kun. Antanas Diškevičius

Sausio 15-osios vakarą, sulaukęs 66 metų, Alytuje mirė kunigas Antanas Diškevičius.

Jis buvo gimęs 1946 m. sausio 2 dieną Alytuje. Baigęs Alytaus mechanikos technikumą, kelerius metus dirbo techniku-elektriku Energijos realizavimo įmonės Alytaus skyriuje. Nuo 1968 metų dirbo zakristijonu Miroslavo bažnyčioje. 1969 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir 1974 m. balandžio 9 dieną Kauno Arkikatedroje Bazilikoje vysk. Juozo Matulaičio-Labuko buvo įšventintas kunigu.

Kun. A. Diškevičius tarnavo vikaru Kudirkos Naumiestyje, Lazdijuose, Kauno Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) parapijoje; 1981 metais paskirtas Metelių parapijos administratoriumi, vėliau buvo Būdviečio, Daukšių, Gudelių parapijų administratorius; nuo 1996 metų rugsėjo – Alytaus Šv. Kazimiero parapijos altaristas. Nuo 1996-ųjų pabaigos daugiau nei ketverius metus kun. A. Diškevičius tarnavo Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės Marijos Vargdienių seserų kongregacijos namų Putname, JAV, sielovadoje. 2001 metų pradžioje buvo paskirtas Skardupių parapijos klebonu ir Marijampolės Griežto režimo pataisos darbų kolonijos kapelionu. Nuo 2003 metų birželio buvo Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių pagalbos parapijos rezidentas.

Kun. A. Diškevičius buvo pašarvotas Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių pagalbos parapijos bažnyčios žemutinėje salėje. Laidotuvių šv. Mišios aukotos sausio 18 dieną Alytaus Švč. M. Marijos Krikščionių pagalbos parapijos bažnyčioje. Kunigas palaidotas tos pačios bažnyčios šventoriuje.    

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija