2012 m. sausio 27 d.    
Nr. 4
(1979)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Kunigas, mokytojas, rašytojas

A†A kun. Jonas Burkus (1913–1940–2012)

Kun. Jonas Burkus

Sausio 20 dieną, eidamas 99-uosius metus, Hot Springse (JAV) mirė lietuvių išeivių sielovadoje darbavęsis kunigas Jonas Burkus. Jis palaidotas trečiadienį, sausio 25 dieną, Čikagoje, Šv. Kazimiero parapijos lietuvių kapinėse.

Kun. J. Burkus yra gerai žinomas kaip žurnalistas, leidinio „Misionierų laiškai“ redaktorius, knygų autorius, aktyvus išeivijos sielovados barų darbuotojas.

Gimė 1913 m. gruodžio 3 dieną Linkuvos valsčiuje, Barysų kaime. 1935 metais baigė Linkuvos gimnaziją ir įstojo į Kauno kunigų seminariją, taip pat studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos ir filosofijos fakultete.

1940 metais įšventintas kunigu. Dirbo Viešintų, Alantos ir Obelių parapijose. Penkerius metus praleido tremtinių stovykloje Bavarijoje, mokytojavo, dirbo sielovadinį darbą, rašė ir leido knygas. Persikėlęs į JAV nuo 1955 iki 1975 metų dirbo El Paso vyskupijoje, ten pastatė dvi bažnyčias. Kun. J. Burkus parašė nemažai knygų: „Apsireiškimai“, „Arti tikslo“, „Dėkoju“, „Du pasauliai“, „Eisiu pas Tėvą“, „Gaila minios“, „Įsakymai“, „Pasitikiu“ ir kt.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija