2012 m. sausio 27 d.    
Nr. 4
(1979)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Popiežiui pristatyti ėriukai, iš kurių vilnų aus palijus

Sausio 21-ąją Vatikano rūmuose pagerbta sena Romos Bažnyčios tradicija: Šv. Agnietės liturginio minėjimo dieną popiežiui Benediktui XVI buvo pristatyti keli ėriukai. Iš jų vilnų bus nuausti palijai, kuriais popiežius birželio 29-ąją, Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmės dieną, apjuos naujuosius Bažnyčios arkivyskupus metropolitus. Palijaus uždėjimu simboliškai ženklinamas metropolijas valdančių ganytojų ryšys su Popiežiaus, Visuotinės Bažnyčios ganytojo, valdžia. Ėriukus, iš kurių vilnų audžiami palijai, tradiciškai augina vienuoliai trapistai iš Trijų Fontanų abatijos, esančios prie Lauryno kelio. Šeštadienio rytą ėriukai specialiomis apeigomis buvo palaiminti užkeliant ant altoriaus Šv. Agnietės bazilikoje prie Nomentanos kelio. Tada jie buvo pristatyti popiežiui Benediktui XVI ceremonijoje, vykusioje jo pirmtako popiežiaus Urbono VIII vardo koplyčioje Vatikane.

Iš Apaštališkųjų rūmų ėriukai buvo nuvežti į Šv. Cecilijos vienuolyną Užtibryje. Čia benediktinės vienuolės, pagal Popiežiaus liturginių apeigų biuro užsakymą, iš jų vilnų verptų siūlų aus baltas palijaus juostas.

Palijus yra liturginis drabužis, simbolizuojantis ganytojų garbę ir galią. Jis dėvimas ant pečių, tarsi ėriukas, kurį Gerojo ganytojo pavyzdžiu neša Bažnyčią valdantis ganytojas. Palijų dėvi popiežius ir arkivyskupai metropolitai savo arkivyskupijos ir provincijos bažnyčiose. Ant baltos palijaus juostos prisiūti šeši juodi kryžiai iš juodo šilko primena Nukryžiuoto Kristaus žaizdas.

1978 metais popiežius Paulius VI nustatė, kad palijų gali dėvėti tik popiežius ir arkivyskupai metropolitai. Popiežius Jonas Paulius II dekretu 1984 metais nustatė, kad palijus būtų uždedamas naujiems arkivyskupams minint Romos šventuosius globėjus Petrą ir Paulių birželio 29 dieną.

Pagal VR

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija