2012 m. sausio 27 d.    
Nr. 4
(1979)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Malda Laisvės gynėjams

Moterų ansamblis „Vakarė“. Centre –
klebonas kun. Vytenis Vaškelis

Sausio 13-osios vakare Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčios varpų skambesys kvietė prisiminti ir pagerbti malda tuos žmones, kurie ant Tėvynės Laisvės aukuro paaukojo gyvybę. Tai jie mums dovanojo šią Laisvės dieną ir laisvą Lietuvą. Tai jie negailėdami savęs žengė į priekį iškėlę laisvės šauklį – vėliavą.

Bažnyčioje rimtis ir tyla. Kiekvieno parapijiečio lūpose maldos žodžiai. Tai padėka Dievui ir žmonėms, nepabūgusiems atstatytų prieš akis tankų vamzdžių, paruoštų šauti automatų, žvarbią 1991 metų sausio 13-osios naktį saugojusių dar labai trapią, laisvės ištroškusią Tėvynę Lietuvą.

„Iš šios žemelės ašarų klonio į dangų kyla mūsų viltis...“ – suskamba giesmė, paliečianti kiekvieno širdį. Krūtinę užlieja begalinio džiaugsmo banga, kuri tarsi sukuria nepaprasto pasididžiavimo jausmą. Prasideda šv. Mišios, kurias aukoja kun. Vidmantas Balčaitis, koncelebruoja kunigai Juozas Indriūnas ir Žilvinas Zinkevičius. Jaudinačios pamokslo mintys primena tikėjimo prasmę ir galią. Su tikėjimu ir malda siekėme nepriklausomybės. Laisvę turime, nes tikėjome... Saugokime ir puoselėkime Tėvynės laisvę tikėdami Dievu ir žmonėmis.

Po šv. Mišių ir palaiminimo Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas kun. Vytenis Vaškelis pakvietė pasiklausyti moterų ansamblio „Vakarė“. Janinos Kaminskienės, Leonijos Vanžodienės, Nijolės Burbienės, Stanislavos Steponavičienės ir ansamblio vadovės Laimos Užkurnienės atliekamų giesmių melodijos tylioje bažnyčioje tartum kilo aukštyn apglėbdamos Dieviškąją visatą ir visą bažnyčios bendruomenę. Lietuviškų tautinių dainų tekstuose kartojami žodžiai: „Laisvė... Tėvynė... Meilė... Mūsų bažnyčios... Kryžiai...“ norom nenorom vertė susimąstyti, o jautresnės širdies žmonėms ir ašaros nuriedėjo skruostais. Mažos pertraukėlės metu L. Užkurnienė, ansamblio vadovė, paskaitė Bernardo Brazdžionio eilėraštį, sukurtą tą lemtingą Lietuvai naktį.

Koncerto pabaigoje visiems susikibus rankomis skambėjo: „Žėmėj Lietuvos, ąžuolai žaliuos...“. Klebonas kun. V. Vaškelis palinkėjo ramybės bei nuoširdžiai padėkojo ansamblio „Vakarė“ dainininkėms ir jo vadovei už koncertą, įteikė atminimo dovanėles.

Dalyvavusieji šv. Mišių aukoje jautėmės skyrę nors mažą maldos dalelę už didelę auką – gyvybę.

Janina Varatiejienė

Zenono ŠIAUČIULIO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija