2012 m. sausio 27 d.    
Nr. 4
(1979)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Ten, kur eina laisvė

Pasvalio „Lėvens“ pagrindinės mokyklos bendruomenė aktyviai atsiliepė į Laisvės gynėjų dienos 21-ųjų metinių minėjimą. Mokiniai buvo ne tik stebėtojai, bet ir istorijos kūrėjai.

Vienas didžiausių šios svarbios dienos akcentų – aktyvus dalyvavimas visuotinėje pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“. Sausio 13-ąją nuo pat ryto mokyklos languose jau penktą kartą sužibo atminimo žvakutės laisvės gynėjams. Jas uždegė mokiniai kartu su mokytojais bei kitais mokyklos darbuotojais. Laisvės gynėjų atminimas buvo pagerbtas tylos minute ir malda. Po akcijos klasėse prasidėjo pamokos, skirtos Laisvės gynėjų dienai: „Laisvė – Dievo dovana“, „Laisvės medžiai“, „Laisvės gynėjai“, „Sausio 13-oji“. Suskambo visų lūpose „Tautiška giesmė“ bei dainos apie kareivėlį, Lietuvą. Pamokų metų mokytojai bei mokiniai pasakojo savo, tėvų, senelių, giminaičių, pažįstamų prisiminimus apie šių dienų įvykius, stebėjo, kaip plazda žvakučių liepsnelės mokyklos bei įvairiose miestų ir vietovių vietose vienu metu, tarsi primindamos mūsų tautos vienybės giją – 1991 metų sausio 13-ąją dieną.

Vyresnėse klasėse vyko atviros istorijos, muzikos ir psichologijos integruotos pamokos. 6b klasės mokiniai pristatė savo kūrybinius darbus „Laisvės medžiai“ ir savo parengta medžiaga nuoširdžiai atskleidė Sausio 13 dienos svarbą mūsų tautos gyvenime. Pamokose buvo rodoma dokumentinė medžiaga apie Laisvės gynėjus, prisiminti mokyklos 2011 metų renginiai, skirti Laisvės gynėjų dienos dvidešimtmečiui. Klasėse mokiniai rašė rašinius, mintis apie laisvę bei piešė piešinius šia tema. Kraštotyros būrelis „Gimtinė“ bei mokyklos mokiniai ir mokytojai parengė parodas. Pertraukų metu skambėjo daina „Laisvė“.

Šios svarbios datos renginiai dar kartą mums priminė, kad netekti laisvės, vadinasi, netekti galimybės augti, tobulėti. Mūsų tautos laisvė išpirkta žmonių gyvybėmis, todėl reikia puoselėti istorinę atmintį bei patriotiškumą.

Vlada Čirvinskienė,
Pasvalio „Lėvens“ pagrindinės mokyklos istorijos mokytoja

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija