2012 m. vasario 17 d.    
Nr. 7
(1982)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Šv. Valentino dieną šventė kitaip

Groja muzikinė kunigų grupė
„Sacerdos“ Valdo Ruzgio nuotrauka

Vasario 14-ąją, antradienio vakarą, keliolika tūkstančių žmonių iš visos Lietuvos pilnutėlėje „Žalgirio“ arenoje (galinčioje sutalpinti apie 17 tūkst. žiūrovų) Kaune dalyvavo „Šv. Valentino dienos KITAIP“ renginyje „Meilė kuria šeimą“. Jį organizavo Kauno arkivyskupija, partneris – Kauno m. savivaldybė. Renginio globėjai – arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius ir Seimo pirmininkė Irena Degutienė. Šventėje dalyvavo ir apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi, Lietuvos vyskupai, šalies vadovai (Seimo pirmininkė Irena Degutienė ir premjeras Andrius Kubilius), europarlamentaras prof. Vytautas Landsbergis, Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas su šeimomis, atvyko Seimo narių. Šventę vedė aktorė Dalia Michelevičiūtė ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Teologijos fakulteto dekanas Benas Ulevičius.

„Esu sužavėta, kad šiandien galiu būti kartu su jumis ir pasveikinti jus su Šv. Valentino diena – ne butaforinės, bet tikros meilės diena dėl to, kad mes esame susituokę, turime šeimas, anūkus. Šiandien ne tik kaip Seimo Pirmininkė, bet ir kaip mama, močiutė galiu pasakyti, jog nieko nėra brangiau žmogaus gyvenime kaip šeima. Šeima pati didžiausia vertybė, kokią Dievas davė žmogui“, – sakė Seimo pirmininkė I. Degutienė.

„Kai mane prieš šešerius metus pakvietė į „Šv. Valentino dieną KITAIP“, tada buvo 300 žmonių ir man tai atrodė labai daug“, – sakė arkiv. S. Tamkevičius, sveikindamas gausiai susirinkusius į šventę pasidžiaugti didžiausia Dievo dovana – meile, – pamąstyti, kaip išsaugoti ją tam, su kuriuo prie altoriaus būtų prisiekiama mylėti amžinai.

Renginyje savo mintimis apie šeimą, meilę dalijosi televizijos laidų vedėjas Rimas Šapauskas, krepšininkas Marko Popovičius, kun. Erastas Murauskas, solistas Tomas Ladiga

„Pirmiausiai, turi būti darna, nes išgyventi ilgą ir gražų gyvenimą šeimoje yra menas, reikia mokėti prisitaikyti, atleisti, kartais – ir pabarti, bet, žinoma, nepiktai“, – savo laimės receptu dalijosi operos solistė Kristina Zmailaitė.

„Svarbiausia būti tolerantišku, pagalvoti, kaip tau brangus žmogus jausis vienoje ar kitoje situacijoje, taigi prieš sakant kažką pikto, reikėtų visada stabtelti ir dar kartą įvertinti, ar tai išties būtina. Pagalvoti, ar tie pikti žodžiai nieko nesugriaus, kad paskui nereikėtų gailėtis, nes šeima – dviejų protingų, subrendusių žmonių visuma, jos negalima padalyti į kelias dalis“, – sakė solistas Edmundas Seilius.

Koncertavo operos dainininkai E. Seilius ir K. Zmailaitė, Linas Adomaitis, šoko Kauno šokio teatras „Aura“. Po pertraukos arenos skliautus sudrebino patriotinio roko grupė „Thundertale“. Žiūrovai entuziastingai palaikė šeimas, kurios liudijo dalijimosi ir dovanojimo vienas kitam, tikėjimo svarbą šeimoje, plojo girdėdami, jog tikra ir tyra meilė turi skatinti kurti tvirtus ilgalaikius ryšius – Dievo laiminamą santuoką ir šeimą. Visi nuoširdūs koncertiniai pasirodymai taip pat buvo sutikti audringais plojimais, o muzikinė kunigų grupė „Sacerdos“ kai kuriuos jaunuosius tiesiog pakėlė iš vietų ir jie savo džiaugsmą išliejo šokdami. Tris valandas trukusios šventės pabaigoje jos dalyviams vyskupai suteikė ganytojišką palaiminimą.

Renginio išvakarėse, vasario 13-osios rytmetį, šio renginio proga Kauno arkivyskupijos kurijoje buvo surengta spaudos konferencija. Ką norima jauniems žmonėms pasakyti, kokias svarbias žmogaus gyvenimui vertybes iškelti siekiama šiame renginyje, kuris pratęsia jau kelerius metus Kauno arkivyskupijoje organizuojamo, didelį jaunimo susidomėjimą keliančio „Valentino dienos KITAIP“ renginio tradiciją, spaudos konferencijoje kalbėjo arkiv. S. Tamkevičius, taip pat renginio vedėjas ir VDU KTF dekanas dr. B. Ulevičius bei arkivyskupijos sielovados programų koordinatorė ir viena šio renginio sumanytojų bei organizatorių Vaida Spangelevičiūtė-Kneižienė.

Pasak arkiv. S. Tamkevičiaus, Šv. Valentino diena yra skirta pagerbti meilę, kuri duodama žmogui kaip Dievo dovana. Ji būna trapi, o jei kartais sudūžta, būna labai liūdna. Gaila, kad ir gražiausius dalykus gyvenime žmonės sugeba iškreipti, o šią dieną svarbiausiu dalyku laiko ilgiausio bučinio konkursą ar kitus laisvos meilės žaidimus. Turime siekti, kad Šv. Valentino diena nebūtų meilės laidotuvės. Pasak ganytojo, organizuojant „Šv. Valentino dieną KITAIP“ raginama padėti jaunimui suprasti, jog tikra meilė neatsiejama nuo troškimo padaryti laimingą kitą žmogų, neatsiejama nuo savęs dovanojimo. Tikra meilė turi vesti į pastovų, ilgalaikį ryšį – santuokinę bendrystę, kuriamą šeimą. „Šv. Valentino dienos renginys bus pasiekęs savo tikslą, jei nors dalis jaunuolių pradės labiau branginti meilę ir šeimą“, – sakė arkiv. S. Tamkevičius.

V. Spangelevičiūtė-Kneižienė džiaugėsi, kad svajonė šią dieną švęsti naujojoje „Žalgirio“ arenoje išsipildė ir atkreipė dėmesį, jog kelerius metus iš eilės jaunimo kasmet gausiau lankomas renginys šiemet sulaukė didžiulio išankstinio susidomėjimo. Šiemetinio renginio idėja išlaikyta tokia pati, kokia ji buvo nuo pat pirmųjų „Valentino dienos KITAIP“ švenčių Kauno arkivyskupijoje. Pirmiausia jauniems žmonėms, kurie trokšta kalbėtis apie meilę, norima pasakyti, jog jie yra mylimi Dievo vaikai. Antra, jaunimas kviečiamas susimąstyti, kokios didžiulės vertybės gyvenime yra meilė ir šeima. Pasak sielovados programų koordinatorės, nesmagu, kad ir tokioje didelėje arenoje vykusiam renginiui pritrūko kvietimų, nes susidomėjimas buvo didesnis negu tikėtasi. Be to, šįkart santykinai daugiau kvietimų gavo ne kauniečiai, o kitų Lietuvos vietų atstovai. V. Spangelevičiūtė-Kneižienė taip pat sakė, kad koncertuoti tokiame renginyje stengiamasi kviesti skirtingo stiliaus grupes, be to, tie žmonės turi būti krikščioniškai gyvenantys ir šeimą vertinantys. Visi kviečiamieji mielai sutinka koncertuoti, tik tie, kurie jau buvo kitur pasižadėję, negalėjo dalyvauti.

Dr. B. Ulevičius sakė, kad jam asmeniškai „Šv. Valentino diena KITAIP“ yra gražus liudijimas, jog Bažnyčia ne grūmoja, baudžia ar neleidžia, bet kalba apie kitokią – dovanojančią – meilę, kalba apie tai, kas žmogaus gyvenimą gali padaryti kuo žmoniškesnį. B. Ulevičius viliasi, jog šis renginys galbūt pažadins alternatyvų norą prieš primityvią, įkyrią malonumų „pramonės“ propagandą mūsų visuomenėje.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija