2012 m. vasario 17 d.    
Nr. 7
(1982)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Atminimo lenta – S. Šilingui

Vasario 15-ąją Kaune prie namo T. Daugirdo g. Nr. 4 atidengta atminimo lenta teisingumo ministrui, Valstybės tarybos pirmininkui Stasiui Šilingui. Lentą atidengė Kauno meras Andrius Kupčinskas ir S. Šilingo anūkas Saulius Kubilius. Prie atminimo lentos kalbėjo meras A. Kupčinskas, anūkas S. Kubilius, dirbantis Vatikano radijuje, Zanavykų draugijos pirmininkas Albinas Vaičiūnas (papasakojo apie spalvingą ir tragišką S. Šilingo gyvenimą), Seimo narys Arimantas Dumčius, P. Papinigis (iškėlė S. Šilingo vaidmenį kuriant Mažosios Lietuvos susijungimo su Lietuva idėją ir paminėjo žiaurią dukters ir žmonos mirtį Sibire). Renginį vedė Vilius Kaminskas. Taip pat buvo atidengtos atminimo lentos, skirtos žymiems lietuvių kultūros ir visuomenės veikėjams – Jonui Garlevičiui, Pauliui Galaunei, Vladui Putvinskiui ir Juozui Tallat-Kelpšai.


Jonas Basanavičius – lietuvių tautos patriarchas

Dr. Jonas Basanavičius
Lietuvių Mokslo Draugijos
įsteigimo metu – 1907 m.

Daktaras Jonas Basanavičius – ryškiausias XIX amžiaus pabaigos tautinio atgimimo pradininkas, pirmasis laikraščio „Aušra“ redaktorius, vienas svarbiausių valstybės nepriklausomybės siekėjų, publicistas, visuomenės ir kultūros veikėjas. Jo darbai skatino tautinę savimonę, žadino tėvynės meilę. Kai 1917 m. rugsėjo 18–23 dienomis sušauktoje Lietuvių konferencijoje buvo renkama Lietuvos Taryba, į ją išrinktas ir J. Basanavičius. 1918 m. vasario 16-ąją skelbiant nepriklausomybę jis buvo Tarybos pirmininkas.  Mirė 1927 m. vasario 16 d., palaidotas Vilniuje, Rasų kapinėse. Vakar, minint Vasario 16-ąją, sukako 85-sios jo mirties metinės. Pagerbdami žymųjį tautos patriarchą pradedame publikuoti Vilmanto Krikštaponio straipsnį apie J. Basanavičių.


Ambasadorius Algirdas Jonas Aleksis Žemaitis

(1933 03 09–2011 12 09)

Ambasadorius Algirdas
Žemaitis kalba FAO sesijoje

2011 m. gruodžio 9 d. Čikagoje po sunkios ligos mirė ambasadorius Algirdas Jonas Aleksis Žemaitis. Jis gimė 1933 m. kovo 9 d. Šalniškėje, Kazlų Rūdos valsčiuje, Marijampolės rajone, diplomuoto miškų inžinieriaus Vinco Žemaičio ir mokytojos Bronės Ruseckaitės-Žemaitienės šeimoje. Nuo 1939 metų lankė pradžios mokyklas ir gimnazijas įvairiose vietovėse Lietuvoje ir Vokietijoje; 1954–1956 metais studijavo ekonomiką ir tarptautinę teisę Bonos universitete, 1956–1959 metais Oksfordo universiteto Balliolo kolegijoje (įsteigtoje 1263 metais) tęsė ekonomikos, politinių mokslų ir filosofijos studijas, jam buvo suteikti bakalauro ir magistro laipsniai – jis buvo pirmas lietuvis, baigęs Oksfordo universitetą. 1956 metais Šv. Petro bazilikoje, Romoje, vedė Vandą Jadvygą Kybartaitę. Du sūnūs ir trys dukterys – visi Lietuvos piliečiai ir baigę aukštuosius mokslus.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija