2012 m. vasario 17 d.    
Nr. 7
(1982)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Deimantas-grynuolis, kurio švytėjimas prasidėjo iš valios ugdymo

Lakūnui, Lietuvos laisvės kovų dalyviui Viktorui Ašmenskui – 100 metų

Prof. Ona Voverienė

Viktoras Ašmenskas
A.Gedrimo nuotrauka

Vasario 19 dieną minėsime retą Lietuvos istorijoje Lietuvos aviacijos lakūno, Laisvės kovų dalyvio, politinio kalinio, rašytojo-memuaristo Viktoro Ašmensko 100-ąsias gimimo metines. Tai – žmogus, tris kartus, kaip Vinco Krėvės arų aras, pakilęs į aukščiausias Dvasios ir Žmogaus galimybių viršukalnes – pirmą kartą, kai būdamas kaimo bernioku, išmoko valdyti geležinį svajonių paukštį – lėktuvą – ir juo skraidė, antrą kartą, kai įsijungė į Lietuvos laisvės kovas prieš okupantą, siekdamas Nepriklausomybės savo valstybei Lietuvai, iškentė baisiausias tardymų kančias Lukiškių kalėjime, o vėliau ir Rusijos sovietiniuose lageriuose, ir trečią kartą – ėmęsis plunksnos ir palikęs Tautos istorijai jo žuvusių bendraminčių atmintį. Jis – deimantas-grynuolis, kurio švytėjimas prasidėjo iš vidaus, iš valios ugdymo ir iki šiol tebešvyti.


Robertas GRIGAS

Iš savilaidos eilių rinkinio „Katakombų gėlės“ (1984–1986)

Lietuva šiandien

Nėra laisvės LAISVĖS ALĖJOJ,
O virš uždarytos PRISIKĖLIMO bažnyčios
Šviečia lozungas „Šlovė TSKP!“1
Gedimino stulpų siluetus
Nuo sugriautų paminklų papėdžių
Baigia skusti partinis istorikas.
Svetimųjų kariuomenių kojų
Nuglumintas Vilniaus akmuo
Karalaičio Kazimiero rauda,
Kurį ištrėmė ir po mirties,
Tiesa, ne Sibiran – tiktai Antakalnin…2
Kartuvių aikštėje juodą iškeltarankę
„Liaudies mylimo vado“ skulptūrą3


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija