2012 m. kovo 9 d.    
Nr. 10
(1985)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Balsas Gavėniai iš Šventosios Žemės

Mindaugas BUIKA

Stačiatikių vienuolynas Karantalo
kalne (prie Jericho), kur Jėzus
40 dienų pasninkavo ir buvo gundomas

Sekimas Jėzaus pavyzdžiu

Svarbiu liturginiu Gavėnios laikotarpiu, kada pasaulio krikščionių mintys taip pat maldingai krypsta į mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus gyvenimo, kančios, mirties ir prisikėlimo vietas, bendrai vadinamas Šventosios Žemės vardu, verta susipažinti su Jeruzalės lotynų katalikų patriarcho Fuado Tualio pastoraciniu laišku, skirtu šiemetinei Gavėniai, kuriame jis aptaria esminį personalinį ir socialinį pasirengimo Velykoms elementą – pasninką. Laiške, prasmingai pavadintame „Atgaila dėl (Dievo) Karalystės ir taikos“, primenama, kad pasninku paremta dvasinė Gavėnios kelionė yra sekimas pavyzdžiu paties Jėzaus, kuris, prieš atpirkdamas žmoniją, ištikimai 40 dienų ir naktų pasninkavo, nors to Jam ir nereikėjo, nes Viešpats buvo be nuodėmės.


Tiesa – laisvės įprasmintoja

Kun. Vytenis Vaškelis

Artėjanti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventė tikintiesiems yra pirmiausia Dievui dėkojimo diena, nes Jis, pasinaudodamas mūsų šalies aukščiausiosios valdžios sprendimu, 1990 metais kovo 11-ąją mums grąžino Tautos laisvę bei nepriklausomybę, dėl kurių mūsų drąsieji tėvynainiai tragiškais pokario metais guldė galvas... Todėl turime branginti, saugoti ir puoselėti šias minėtas vertybes, nes jų ištakos slypi Dieve, kuris yra absoliuti tiesa, ir tik tas, kas pažįsta ją, nusimeta visas melo ir nuodėmės grandines.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija