2012 m. kovo 9 d.    
Nr. 10
(1985)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Kaišiadorių vyskupija susirūpino paveldo apsauga

Vasario 28 dieną Kaišiadoryse vyko vyskupijos Kunigų pastoracinio formavimo diena. Pradžioje kalbėjęs vyskupas Juozas Matulaitis, Kaišiadorių vyskupijos apaštalinis administratorius „sede vacante“, kunigų susibūrimą pradėjo malda. Paskui jis nuoširdžiai padėkojo gausiai susibūrusiems kunigams už bendrystę ir bendradarbiavimą, baigiantis jo kadencijai, bei už maldas ir prašė šį jo padėkos žodį perduoti vyskupijos tikintiesiems parapijų bažnyčiose. Vyskupas sakė: „Šia proga nuoširdžiai dėkoju visiems savo bendradarbiams, ypač mieliems kunigams, vienuoliams, pastoracinių centrų ir bažnytinių bendruomenių vadovams, ir visiems mylimiems Kaišiadorių vyskupijos tikintiesiems. Esu be galo dėkingas už jūsų maldas, nuoširdų bendradarbiavimą ir bendrystę Viešpaties Kūne – Bažnyčioje. Pasižadu jus nuolat lydėti užtarimo malda ir pats pasivedu jūsų maldoms“. Po to vysk. J. Matulaitis kunigams pristatė naująjį Kaišiadorių vyskupijos ganytoją – vyskupą Joną Ivanauską. Jo Ekscelencija vysk. J. Ivanauskas kreipdamasis į Kaišiadorių vyskupijos kunigus sakė, jog priima šį Apaštalų Sosto skyrimą atvira širdimi ir pasidžiaugė, jog daugumą kunigų pažįsta asmeniškai – jiems dėstė, kartu studijavo. Atvyksta į Kaišiadorių vyskupiją neturėdamas jokių išankstinių planų, tačiau sieks nuoširdaus bendradarbiavimo pastoracijos baruose. Sielovadoje, sakė vyskupas, norėtų vadovautis dialogu, įsiklausyti į kunigų iniciatyvas.

Tą pačią dieną Kaišiadorių vyskupijos kurijoje taip pat įvyko Kultūros paveldo departamento (KPD) specialistų susitikimas su vyskupais J. Matulaičiu, J. Ivanausku ir vyskupijos dvasininkais.

Kaišiadorių vyskupija buvo pirmoji, kuri po Tytuvėnų vienuolyne įvykusio gaisro susirūpino dėl savo valdomo sakralinio paveldo saugumo ir pakvietė paveldosaugininkus kartu aptarti šią problemą. Į Kaišiadoris atvykusi Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė sakė, kad šiandien didžiausią pavojų kilnojamosioms ir nekilnojamosioms sakralinėms vertybėms kelia daugybėje šalies bažnyčių užsilikusi pasenusi elektros instaliacija ir priešgaisrinės apsaugos priemonių stygius. D. Varnaitė pasiūlė dvasininkams atlikti jų bažnyčiose esančių kilnojamųjų vertybių inventorizaciją bei pagalvoti apie galimybę vyskupijos kurijoje turėti asmenį, atsakingą už tokių vertybių apskaitą ir priežiūrą.

KPD apskaitos skyriaus specialistė Kristina Zdanavičiūtė-Meškauskienė supažindino kunigus su svarbiausiomis Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo nuostatomis. Ji informavo apie nustatytą tvarką, pagal kurią kultūros paveldo vertybės įrašomos į Kultūros vertybių registrą, ir priminė, kad perkeliant šiame registre esančias vertybes iš vienos vietos į kitą yra būtina pranešti apie tai Kultūros paveldo departamentui.

Departamento Planavimo ir programų skyriaus vedėja Bronislava Raupėnienė papasakojo dvasininkams apie finansinę paramą valstybės saugomų paveldo objektų tvarkybai bei kompensavimo už atliktus restauravimo darbus tvarką.

Kunigai pateikė paveldosaugininkėms įvairių klausimų, ypač atkreipė dėmesį į šiandien nepopuliarų sakralinių statinių ir kilnojamųjų vertybių draudimą – jo vengiama dėl didelių draudimo įmokų. Pasiremdami užsienio praktika, dvasininkai siūlė vertybių draudimo problemą spręsti centralizuotai. Jų teigimu, Vokietijoje nedidelės parapijos bažnyčios draudimas per metus neviršija 2 tūkst. eurų, kartu užtikrinant priešgaisrinės bei kitokios apsaugos įrengimą ir priežiūrą.

Naujasis Kaišiadorių vyskupas J. Ivanauskas sakė nuolat skirsiantis daug dėmesio vyskupijos valdomam paveldui saugoti, o KPD vadovė D. Varnaitė pabrėžė, jog aktyvus paveldosaugininkų ir dvasininkų bendradarbiavimas yra labai svarbus užkertant kelią sakralinį paveldą niokojančioms nelaimėms.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija