2012 m. kovo 9 d.    
Nr. 10
(1985)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Nepraraskime dėmesio ir ryžto

Užsienio ir vidaus priešai nori Lietuvą paniekinti ir nužudyti. Šiandien turime daug problemų: girtuoklystė, vagystės, dvasinis abejingumas ir kt. Jos nesprendžiamos ir nutylimos. Tikėkimės, kad šių metų Gavėnia ir susikaupimas padės mums pabusti iš dvasinio miego ir gelbėti Tėvynę. Šios Gavėnios didžiausia problema – Kovo 11-ąją sodomitų ruošiamas Lietuvos užpuolimas. Sužinojęs šią liūdną žinią iš žmonių, buvau nuėjęs į Prezidentūrą, bet ten tvirtino, kad nieko nežino. Lankiausi Vilniaus miesto savivaldybėje, ir jie prisipažino, kad davė leidimą. Jį parodė ir leido perskaityti, bet kopiją atsisakė duoti. Paaiškino, kad reikia parašyti prašymą ir po 30 dienų gausiu atsakymą, bet užmiršo, kad ši data bus po įvykio, kuris mums kelią nerimą. Kitą dieną kopija man buvo pristatyta. Paklausus, kas tie žmonės, kurie ruošiasi atvykti į Lietuvą, ir kokie jų tikslai, atsakymo negavau.

Kodėl toks slaptumas? Sodomitai nori sunaikinti šeimą, valstybę, o Lietuvos valdžia šį piktą sumanymą slepia. Jie nori sunaikinti ne tik šeimą – valstybės pamatą, – bet ir krikščionių vaikus, nupirktus ar pagrobtus, nori išnaudoti savo malonumui.

Kodėl tokie žiaurūs įvykiai vyksta Lietuvoje? Ateities prognozės liūdnos. Šiandien mažai kas myli Lietuvą ir Dievą. Senosios kartos žmonės kasdien vis iškeliauja į amžinybę, o naujoji karta jų vietos neužima. Per 50 kruvinosios vergijos metų buvo išžudyta apie 22 tūkstančiai žmonių. Dalis pateko į nelaisvę ir buvo Vilniuje sušaudyti. Kiti padėjo galvas lageriuose ir tik maža dalis grįžo. O kiek nukentėjo ryšininkų ir ūkininkų, kurie partizanams davė duonos ar leido savo sodybose išsikasti bunkerius... O kiek nukentėjo moksleivių, kurie platino atsišaukimus ir bandydavo iškelti trispalvę... Kur dar sušaudytų 12 ministrų ir 7 numarintų tremtyje, nužudytų 9 generolų, majoro Jono Bulvičiaus 8 bendražygių, vyskupų Vincento Borisevičiaus, Mečislovo Reinio ir dešimčių kunigų auka.

Mūsų aukščiausia valdžia piktybiškai tyli ir nedemaskuoja šių nusikaltimų. Kyla klausimas, ką blogo padarė tie žmonės, be kurių aukų neturėtume laisvės ir nepriklausomybės, jei juos taip pamirštame.

Davusieji gėdingą ir nusikalstamą leidimą sodomitams yra atsakingi prieš Lietuvą ir Dievą. Kol dar yra laiko, valdžia šį gėdingą leidimą privalo atšaukti, kaip tai prieš tris savaites padarė Kauno miesto savivaldybė.

Kviečiu Lietuvos patriotus atvykti į Vilnių kovo 11 d. į tautinio jaunimo eiseną, kuri prasidės prie Katedros 13 valandą. Gyvybiškai svarbu palaikyti gerus sumanymus ir žygį, o kas negalės dėl kokių nors priežasčių atvykti, tegul prie savo namų iškelia trispalvę. Savo malda ir pavyzdžiu parodykime pasauliui, kad mes mylime Lietuvą, jos laisvę ir nepriklausomybę. Norėčiau jums priminti netolimos praeities pavyzdį. Į Maskvą taip pat suvažiavo sodomitai, ir jiems pasipriešino milicija. Jie buvo aptalžyti, susodinti į lėktuvą ir išsiųsti į Europą. Maskvos meras G. Lužkovas pasakė įsimintinus žodžius: „Mes giname Rusijos šeimą“. O mes ar giname savo mažos valstybės šeimą?

Kovo 11-ąją dieną mes pagerbsime Lietuvos jaunimo žygį ir visas aukas už Lietuvos nepriklausomybę.

Dieve, mums padėk!

Mons. Alfonsas Svarinskas,
Vyčio Kryžiaus ir Šaulių Žvaigždės ordino kavalierius, Lietuvos partizanų kapelionas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija