2012 m. kovo 16 d.    
Nr. 11
(1986)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

2012 metų Valstybės Nepriklausomybės stipendija

Seimo pirmininkė Irena Degutienė
istorikui dr. Artūrui Svarauskui
įteikė 2012 metų Valstybės
Nepriklausomybės stipendiją
Olgos Posaškovos (LRS) nuotrauka

Minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną Seimo pirmininkė Irena Degutienė istorikui dr. Artūrui Svarauskui įteikė 2012 metų Valstybės Nepriklausomybės stipendiją. Ji paskirta už mokslinės monografijos „Krikščioniškoji demokratija Nepriklausomoje Lietuvoje: politinė galia ir jos ribos 1918–1940 metais“ projektą.

Įteikimo ceremonijoje dalyvavo Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo komisijos nariai, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas, Europos Parlamento narys prof. Vytautas Landsbergis, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai, kiti garbūs svečiai.

Seimo pirmininkė I. Degutienė pabrėžė, kad Kovo 11-ąją įteikiama Valstybės Nepriklausomybės stipendija – tautos ir valstybės dvasios, tikrųjų vertybių tęstinumo ženklas. „Jeigu yra jaunų žmonių, savo laiką ir protą skiriančių Lietuvai, jie turi būti pastebėti, skatinami, remiami. Kai susitinka vyresniųjų patirtis ir jaunuomenės noras ją perimti, gimsta dideli, pamatiniai dalykai. Džiaugiuosi šių metų laureato A. Svarausko laimėjimu, nes jis savo darbų objektu pasirinko man artimų politinių jėgų pažinimą ir studijas“, – sakė Seimo pirmininkė. Jos teigimu, Lietuvai labai reikia modernaus kalbėjimo apie politinę tradiciją ir partijas, apie religinę tradiciją ir jos vietą. „Reikia apie tai kalbėti jaunai auditorijai jai suprantama kalba. Tikiuosi, kad laureato pastangos, pavyzdys ir Nepriklausomybės stipendija prisidės ir prie šių dalykų sklaidos, ir prie Lietuvos mokslinės bei visuomeninės minties plėtros“, – išreiškė viltį parlamento vadovė.

Dr. A. Svarauskas studijavo istoriją Vilniaus pedagoginiame universitete 1999–2005 metais. Nuo 2004-ųjų dirbo Lietuvos istorijos instituto XX amžiaus istorijos skyriaus vyresniuoju laborantu, 2007–2010 metais – istorijos mokytoju Vilniaus vidurinėje mokykloje „Lietuvių namai“. 2006–2010 metais studijavo Klaipėdos universiteto ir Lietuvos istorijos instituto jungtinėje istorijos krypties doktorantūroje, 2011 metais apgynė daktaro disertaciją „Krikščioniškosios demokratijos idėjinė ir struktūrinė raida Lietuvos Respublikoje 1918–1940 metais“. Specializuojasi Nepriklausomos Lietuvos (1918–1940 metų) dešiniųjų partijų politinės veiklos tyrimų srityje. A. Svarauskas yra dvylikos mokslinių straipsnių, publikacijų autorius, skaitė pranešimus šešiose mokslinėse konferencijose šalyje ir užsienyje (2005–2010 metais), dalyvauja moksliniame projekte „Didysis Lietuvos parlamentarų biografinis žodynas“.

Stipendijos skyrimo komisijai pateiktu projektu laureatas iškėlė tikslą „išanalizuoti lietuvių krikščionių demokratų idėjinės ir struktūrinės raidos dinamiką, paraleliai aptariant ir LKDP bloko įtaką lietuviškojo parlamentarizmo evoliucijai, formai bei valstybingumo pamatų kūrimui.“

Valstybės Nepriklausomybės stipendiją 2008 metais įsteigė Seimas. Ji yra 300 bazinės socialinės išmokos dydžio ir įteikiama kasmet konkursą laimėjusiam asmeniui. Stipendija skiriama už jau pasiektus rezultatus ir numatomo projekto reikšmingumą Lietuvos valstybingumo stiprinimui. Konkursą laimėjusiam kandidatui stipendijos lėšos skiriamos į dvi dalis – pirmoji įteikiama kiekvienų metų Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, antroji skiriama po metų, laureatui pristačius įgyvendintą tyrimo projektą.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija