2012 m. kovo 16 d.    
Nr. 11
(1986)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

„LKB kronikos“ puslapiuose – tėvas Karolis Garuckas

Irena Petraitienė

Kodėl Generalinė prokuratūra
nereaguoja į daugkartinius
prašymus įvardinti tikruosius
kun. Juozo Zdebskio mirties
kaltininkus

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikoje“ (LKBK) užfiksuoti faktai, įvykiai, apginti žmonės yra tautos istorijos gyvi atspaudai. Pogrindyje 17 metų ėjusio leidinio 40-osios metinės skatina jį vėl skaityti, gilintis, apmąstyti.

„Esame pratę didelių žmonių ieškoti knygose, toli Prancūzijoje ar Italijoje, bet dažnai nepastebime, kad tie didieji žmonės yra čia pat, mūsų tarpe, – su mumis kalbasi, dirba, su mumis kuria Bažnyčios ir Tautos ateitį. Vienas iš tų didelių, neužmirštamų žmonių buvo ir tebėra tėvas Karolis. Kas jis buvo?” – 1980 metų balandžio mėnesį Ceikiniuose, minint kun. K. Garucko SJ (1908–1979) mirties metines kalbėjo to meto Kybartų klebonas, „LKB ronikos“ redaktorius kun. Sigitas Tamkevičius SJ (dabar arkivyskupas). Po kelerių metų saugumiečių padarytas šio pamokslo įrašas buvo vienas iš įkalčių „LKB kronikos“ redaktoriaus arešto byloje.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija