2012 m. kovo 16 d.    
Nr. 11
(1986)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Popiežiškasis Gavėnios vizitas į parapiją

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI lankosi
Romos Šv. Jono Saliečio parapijoje

Bendruomeniškos veiklos mastai ir užduotys

Nors į Popiežiškosios naujojo evangelizavimo tarybos šiemetinei Gavėniai sumanytą ir įgyvendinamą „Miestų misijos“ programą Romos vyskupija tiesiogiai neįtraukta (joje dalyvauja 12 kitų didelių Europos diecezijų), tačiau popiežius Benediktas XVI, lankydamasis vienoje Italijos sostinės parapijų, pabrėžė, kad šis atnaujintos evangelizacijos uždavinys dabar aktualus visoms Bažnyčios institucijoms ir bendruomenėms. Parapija, anot Šventojo Tėvo, yra ta vieta, kur katalikai išmoksta ir gyvena savuoju tikėjimu švęsdami Eucharistiją ir atlikdami kitas sakramentų bei liturgijos praktikas, švietėjišką, kultūrinę ir įvairiopą socialinę-karitatyvinę veiklą.


Kristus – amžinasis gyvenimas

Kun. Vytenis Vaškelis

Sėdžiu prie stalo, perskaitau šio sekmadienio Evangelijos ištrauką, pažvelgiu į daiktus ir mąstau: „Štai turiu knygas, kompiuterį, kūną, sielą... ir... amžinąjį gyvenimą. Tai labai skirtingi dalykai, bet juos priimu kaip Dievo meilės dovanas, tarp kurių yra nematoma, bet labai aiški gija. Nejučiomis pradedu dėkoti jų Davėjui. Po maldos ateina tikrumas, kad visa, kuo naudojuosi, yra priemonės, padedančios siekti tikslo – amžinojo gyvenimo. Iš atminties iškyla: „O amžinasis gyvenimas – tai pažinti (...) Jėzų – Mesiją“ (Jn 17, 3).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija