2012 m. balandžio 6 d.    
Nr. 14
(1989)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Ką pasakytų karalius Saliamonas?

Marytė Kontrimaitė

Pastaruoju metu mano atmintyje vis iškyla pasakojimas apie patį išmintingiausią pasaulyje žmogų – karalių Saliamoną. Tapęs karaliumi jis melsdamasis prašė Dievą ne galios ar turtų, o suteikti jam išmintingą širdį. Ir štai viena iš daugelio jam tekusių bylų: ateina dvi moterys ir ginčijasi, kurios iš jų yra gyvasis kūdikis (vienas kūdikis naktį mirė, o jos nakvojo vienoje patalpoje). Abi garsiai šaukia, nė viena nenusileidžia, galop Saliamonas sako: „Liepsiu perkirsti tą vaiką pusiau – abiem teks po pusę“. Viena iš tų moterų pareiškia: „Gerai, tada neteks nei tau, nei man“. O antroji puola karaliui po kojų, maldaudama: „Atiduokit jai, tik nelieskit vaikelio!“


Bendradarbiaus tirdami bandymus prasiveržti pro „geležinę uždangą“

Sutartį pasirašiusieji LGGRTC
direktorė Teresė Birutė Burauskaitė
ir Lietuvos kariuomenės vadas
generolas leitenantas Arvydas Pocius
Alfredo Pliadžio nuotrauka

Balandžio 3 dieną Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Arvydas Pocius ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro (LGGRTC) direktorė Teresė Birutė Burauskaitė pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šia sutartimi institucijos įsipareigoja bendradarbiauti organizuodamos projektą „Bandymai prasiveržti pro „geležinę uždangą“ sovietinės okupacijos metais – pilietinio pasipriešinimo ir rezistencinės kovos tęstinumas bei sovietinės santvarkos neigimas“, kuriuo siekiama surinkti medžiagą iš rezistencinės kovos dalyvių ir pristatyti visuomenei dar neatskleistus rezistencinės kovos metodus ir patirtį.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija