2012 m. balandžio 6 d.    
Nr. 14
(1989)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Bendradarbiaus tirdami bandymus prasiveržti pro „geležinę uždangą“

Sutartį pasirašiusieji LGGRTC
direktorė Teresė Birutė Burauskaitė
ir Lietuvos kariuomenės vadas
generolas leitenantas Arvydas Pocius
Alfredo Pliadžio nuotrauka

Balandžio 3 dieną Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Arvydas Pocius ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro (LGGRTC) direktorė Teresė Birutė Burauskaitė pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šia sutartimi institucijos įsipareigoja bendradarbiauti organizuodamos projektą „Bandymai prasiveržti pro „geležinę uždangą“ sovietinės okupacijos metais – pilietinio pasipriešinimo ir rezistencinės kovos tęstinumas bei sovietinės santvarkos neigimas“, kuriuo siekiama surinkti medžiagą iš rezistencinės kovos dalyvių ir pristatyti visuomenei dar neatskleistus rezistencinės kovos metodus ir patirtį.

„Manau, kad šis istorinės atminties tyrimas turi labai svarbią reikšmę. Ginkluotajai rezistencijai einant į pabaigą pasipriešinimas vis tiek tęsėsi, o bandymai prasiveržti pro „geležinę uždangą“ buvo kovos tęstinumas“, – sakė kariuomenės vadas gen. ltn. A. Pocius.

„Iš sovietinio lagerio žmonės veržėsi įvairiais tikslais, žmonės tiesiog siekė gyventi taip, kaip nori. Čia okupacijos metais to padaryti neišėjo, tad tikėjosi to Vakaruose. Yra visokių žmonių ir likimų ir mes pabandysime tai parodyti išleisdami leidinį“, – pasakojo  LGGRTC direktorė T. B. Burauskaitė. Ji pabrėžė, kad projekto leidinys turėtų būti skirtas jaunimui, kuriam dabar sunku suvokti priespaudos mechanizmą, suprasti, kad buvo negalima panorėjus išvažiuoti, ir  priežastis, skatinusias bandymus pabėgti.

Vykdant tyrinėjimus planuojama apžvelgti ne tik pavykusius bandymus pralaužti režimo užtvaras ir ištrūkti iš okupacinės priespaudos, bet ir šių bandymų detales ir aplinkybes, nepavykusių bandymų dalyvių likimus. Tikimasi atskleisti ir įamžinti vadinamosios geležinės sovietų okupacijos uždangos pralaužimo atvejus, unikalius pasakojimus, herojų likimus ir pasirinkimų motyvus.

Lietuvos kariuomenė ir LGGRTC jau keletą metų bendradarbiauja vykdydami vaikų ir jaunimo pilietinio ugdymo projektus, rengia istorinės tematikos stovyklas, įamžindami pasipriešinimo kovų dalyvių ir jų kovų atminimą. Šio projekto autoriai taip pat kviečia žmones, turinčius duomenų, arba susijusius su bandymais prasiveržti pro „geležinę uždangą“ sovietinės okupacijos metais, pasidalyti informacija, reikalinga deramai ištirti ir išsaugoti istorinę atmintį. Tą galima padaryti susisiekus su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centru tel. 8 5 266 3282 (Darius Juodis) arba el. p. darius@genocid.lt.

Kapitonas Skomantas Povilionis,
Lietuvos kariuomenės vado atstovas spaudai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija