2012 m. balandžio 6 d.    
Nr. 14
(1989)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Šventojo Juozapo kurso susitikimas

Audronė Bakutienė

Nuotraukoje – Zarasų bažnyčioje
kunigystės 20-metį šventę kunigai.
Centre – Vilniaus arkivyskupijos
augziliaras vysk. Arūnas Poniškaitis

Kovo 20-osios vidurdienį pilnoje Zarasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, vyko Šv. Juozapo šventės tęsinys – kunigystės dvidešimtąjį jubiliejų švenčiančių Zarasų dekano kunigo Remigijaus Kavaliausko bendrakursių susitikimas.

Iškilmingas šv. Mišias, dėkodami Dievui už kunigystės dovaną ir prašydami šv. Juozapo – kurso Globėjo – užtarimo, melsdami Viešpaties pagalbos ir toliau kantriai darbuotis Jo vynuogyne, aukojo Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis ir dar trylika kunigų.

Prieš šv. Mišias dekanas kun. R. Kavaliauskas pasidžiaugė, kad į šių metų kurso susitikimą Zarasuose (tradiciškai jie vyksta kasmet per Juozapines vis kitoje parapijoje) susirinko net 14 kunigų iš visos Lietuvos. Iš 1992 metais Kauno kunigų seminariją baigusių Šv. Juozapo kurso auklėtinių šiuo metu įvairiose parapijose darbuojasi dvidešimt vienas. Tarp jų yra vyskupas, šeši monsinjorai, kanauninkas, nemažai dekanų.

Parapijiečiai, gausiai susirinkę į šventę, dėkingi linkėjo vyskupui ir kunigams, kad Viešpaties palaima, malonė ir Dvasia visuomet būtų su jais, kad padėtų ir toliau spinduliuoti Kristaus šviesą ir tiesą, nešti Dvasios ugnį ir skelbti gydantį Dievo žodį. Kad stiprintų juos šiame taip reikalingame ir prasmingame pašaukime, kad padėtų išgyventi kunigystės pilnatvę.

Vasilijaus Kukonenkos nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija