2012 m. balandžio 6 d.    
Nr. 14
(1989)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Krikščionis jungianti draugija paminėjo 20-metį

Šventinių pamaldų dalyviai

Dr. Mykolas Mikalajūnas, Vilhelmina
Kalinauskienė, kun. Ramūnas
Mizgiris OFM, vysk. Mindaugas
Sabutis ir dr. Ingrida Gudauskienė

Kovo 24 dieną Vilniaus Universitete ir Šv. Jonų bažnyčioje vyko Lietuvos Biblijos draugijos (LBD) veiklos 20-mečiui skirti renginiai – „Viešpaties žodis išlieka per amžius“ (1 Pt 1,25).

Universiteto Auloje vyko konferencija, kurią sveikinimo žodžiu ir malda pradėjo Draugijos Prezidentas kun. Ramūnas Mizgiris OFM, o vedė Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios vysk. Mindaugas Sabutis. Lietuvos Biblijos draugijos narius premjero Andriaus Kubiliaus vardu sveikino Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas.

Sveikindami Biblijos draugijos veikla pasidžiaugė Stačiatikių Vilniaus ir Lietuvos arkivyskupas Inokentijus, Septintosios Dienos adventistų vyskupas Bertold Hibner, Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungos pirmininkas past. Irmantas Pinkoraitis ir kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Kartu bendrystėje buvo Romos katalikų vyskupai Gintaras Grušas ir Arūnas Poniškaitis, Reformatų bažnyčiai atstovavęs kun. Raimondas Stankevičius, Sekmininkų vysk. Rimantas Kupstys, Sentikių Aukščiausiosios tarybos pirmininko pavaduotojas Jevgenij Grigorjev. Vysk. M. Sabutis perskaitė vysk. Juozo Preikšo bei vysk. Jono Ivanausko sveikinimus. Pasidžiaugta gautais Jungtinių Biblijos draugijų Generalinio sekretoriaus Michael Perreau bei Europos Vidurio Rytų regiono sekretoriaus Alexander M. Schweitzer sveikinimo laiškais. Sveikinimo žodį tarė kolegos ir bičiuliai iš Estijos (vad. Jaan Barenson) bei Latvijos (vad. Valdis Teraudkalns) Biblijos draugijų.

Ilgametis LBD vadovas dr. Mykolas Mikalajūnas supažindino su Draugijos kūrimosi ir veiklos pradžios istorija, dabartinė direktorė Vilhelmina Kalinauskienė pristatė įvairiapusę LBD veiklą.

Dr. Ingrida Gudauskienė ir vysk. M. Sabutis perskaitė bendrą pranešimą „Kodėl Biblija yra skaitoma“.

Susirinkusieji išgirdo jautrų baptistės gydytojos Nijolės Latužienės liudijimą „Su Biblija – į Sibirą“ bei katalikės aktorės Dalios Michelevičiūtės įtaigiai skaitytą Evangelijos pagal Joną „Prologo“ fragmentą senąja graikų kalba bei Nobelio literatūros premijos laureato Česlovo Milošo „Lektūrų“ fragmentą. Giedojo Liudas Mikalauskas, vargonavo Renata Marcinkutė-Lesieur ir Renata Moraitė. Svečiams vertėju buvo Kęstutis Pulokas.

Vėliau vyko šventinės padėkos pamaldos Šv. Jonų bažnyčioje. Į bendrą maldą jungėsi Romos katalikų, Stačiatikių, Liuteronų, Baptistų, Reformatų, Sekmininkų, Septintosios Dienos adventistų ir Laisvųjų krikščionių Bažnyčių atstovai. Po bažnyčios skliautais skambėjo visų pamaldų dalyvių giedotos bendros giesmės. Susirinkusius tikinčiuosius su ekumenine Biblija palaimino kardinolas A. J. Bačkis.

Giedojo Bernardinų bažnyčios choras „Langas“ (vad. Rita Kraucevičiūtė), Liuteronų bažnyčios ansamblis „Adoremus“ (vad. ir pamaldų vargonininkė Renata Moraitė), Liuteronų bažnyčios choras (vad. Asta Saldukienė), Reformatų choras „Giesmė“ (vad. Janina Pamarnackienė), Stačiatikių Šv. Dvasios vienuolyno choro ansamblis „Skitos“ (vad. diak. Viktoras Miniotas). Po pamaldų žmonės dar pabendravo prie kavos, pasidalijo įspūdžiais, kartu su „Adoremus“ sugiedojo „Airišką ramybės palinkėjimą“.

Pirmoji Biblijos draugija buvo įkurta Didžiojoje Britanijoje 1804 metais. Lietuvos Biblijos draugiją 1992 metais įkūrė aštuonios krikščionių Bažnyčios: Romos katalikų, Stačiatikių, Liuteronų, Baptistų, Reformatų, Sekmininkų, Septintosios Dienos adventistų ir Sentikių. Nuo 2011 metų asocijuota narė – Laisvųjų krikščionių Bažnyčia.

Draugijos tikslas ir veikla – Šventojo Rašto ir susijusios literatūros vertimas, redagavimas, leidimas bei platinimas, kad kiekvieną, ieškantį Dievo Žodžio, pasiektų Biblija.

Per 20 Biblijos draugijos veiklos metų Lietuvoje išleista 60–65 tūkst. Šventojo Rašto knygų, o atskirai Naujojo Testamento – dar kelis kartus daugiau.

Biblijos draugija veikia Vilniuje, J. Basanavičiaus g. 16–117. Tinklalapis: www.biblijosdraugija.lt, internetinis knygynas: www.biblijatau.lt, facebook’e – Lietuvos Biblijos Draugija.

Vido GIRSKIO (video-foto.lt) nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija