2012 m. balandžio 6 d.    
Nr. 14
(1989)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Kovo 11-osios signataras lankėsi seminarijoje

Klier. Žilvinas Treinys

Kovo 11-osios vakarą Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje lankėsi Kovo 11-osios akto signataras, Europarlamento narys Algirdas Saudargas. Jis konferencijų salėje susitiko su seminarijos bendruomene ir skaitė pranešimą apie Kovo 11-osios akto reikšmę Lietuvai bei Lietuvos Nepriklausomybės aktualijas ir perspektyvas Europos Sąjungoje.

Konferencija buvo pradėta Lietuvos himnu – V. Kudirkos „Tautiška giesme“. Garbingas svečias dėkojo seminarijos bendruomenei už pakvietimą pabendrauti šventinį vakarą. Visų pirma signataras prisiminė dešimto dešimtmečio pabaigą, kuomet jis 1990 metais buvo išrinktas į tuometinę Aukščiausiąją Tarybą – Atkuriamąjį Seimą ir pabrėžė, kad nors rinkimai vyko pagal sovietinius įstatymus, tačiau jie buvo laisvi ir demokratiniai, iš esmės tai buvo teisėtai išrinktas Lietuvos parlamentas, kuris įvykdė daugumos Lietuvos žmonių valią – atkurti Nepriklausomybę. A. Saudargas priminė, kad jam teko dirbti tuometinėje atkurtos Lietuvos Vyriausybėje, atstovauti Lietuvai užsienyje kaip Užsienio reikalų ministrui bei paminėjo, kad dauguma Kovo 11-osios signatarų šiuo metu dar tebėra gyvi. Garbingas svečias prisiminė jam kolegos signataro B. Lubio dovanotą knygelę apie 1920 metų Steigiamąjį Seimą ir jo narius. Europarlamentaras palygino jų biografijas su 1990 metais išrinkto Atkuriamojo Seimo narių biografijomis ir pastebėjo vieną panašumą – labai skirtingų ir spalvingų biografijų žmonės, labai skirtingai susiklostę jų likimai, tačiau visų jų valios išraiška buvo vieninga, nes jie išreiškė ne savo, bet tautos valią. Čia A. Saudargas priminė Jėzaus Kristaus pasakytus žodžius, kad Jis atėjo vykdyti ne savo, bet dangiškojo Tėvo valios, palygindamas šią mintį su Lietuvos žmonių valios siekiu, kuomet jie pareiškė norą būti nepriklausomi. Kartu svečias prisiminė ir sunkumus, su kuriais susidūrė tauta, beišsivaduojanti iš totalitarinės sistemos ir palygino tai su „stingdančio šalčio jausmu“, kuris dvelkė iš visos sovietinės sistemos bei pastebėjo, kad tai yra sunku suprasti tiems, kurie to nėra patyrę. Signataras šį jausmą palygino su psichologine, stingdančia baime, kurią jaučia ir didvyriai bei herojai, tačiau galiausiai ją vis tiek nugali. Jis pateikė pavyzdį, primindamas 1991 metų sausio 13-osios naktį budėjusių prie parlamento laisvės gynėjų jaustą baimę, tačiau svarbiausia buvo tai, kad žmonės nugalėjo ją savyje ir nepasitraukė. Signataras prisiminė taip pat ir save tų Lietuvai lemtingų dienų įvykių metu, kuomet jis, kaip Lietuvos Vyriausybės atstovas, buvo išsiųstas į užsienį, kad nepalankioms aplinkybėms susiklosčius, galėtų iš ten atstovauti laisvai Lietuvai. A. Saudargas citavo K. Sajos žodžius, pasakytus Seime šios dienos proga apie tai, kad laisvės gynėjai stovėjo ir nepasitraukė, nors dėl to didvyriškai žuvo šalia jų buvę žmonės. Europarlamentaras, tęsdamas mintį apie baimę, tvyrojusią visą laiką sovietinėje totalitarinėje sistemoje, pabrėžė, kad gyvenantys tuometinėje Sovietų Sąjungoje visada jausdavo, kad gali kažko netekti, kažką prarasti, patekdamas į KGB pinkles. Jis prisiminė savo bičiulio A. Patacko įvardintą subjektyvų jausmą, kuomet šis prieš pat ateinant į valdžią Sąjūdžiui buvo suimtas ir atvežtas į KGB rūmus. Tuomet disidentas, įėjęs į pastatą, pajuto, kad jam „lyg viduriai apsivertė“. Signataras teigė, kad nuo Sąjūdžio laikų viskas judėjo į priekį palaipsniui, iš lėto. Iš pradžių Sąjūdžio nariai kalbėjo ir kovojo dėl ekologinių, tautinių, kultūrinių vertybių ir pamažu perėjo prie Nepriklausomybės siekio bei kovos už ją, kol galiausiai buvo padaryta tai, kas išreiškia tautos valią.

Svečias akcentavo, kad šiandieninių politikų užduotis ateinant į valdžią yra ne savo interesų gynimas ar kažkokių sau naudingų reikalų tvarkymas, o siekis pareikšti politinę valią dėl tų pačių laisvės ir nepriklausomybės idealų, dėl kurių buvo ilgai ir sunkiai kovota. Paskui politikas supažindino susirinkusius su savo darbo specifika Europos parlamente, trumpai pristatė savo kelią į politiką ir atsakė į seminaristų ir seminarijos vadovybės klausimus. Seminarijos rektorius mons. Žydrūnas Vabuolas padėkojo A. Saudargui už jo vizitą bei pranešimą ir įteikė svečiui atminimo dovaną. Vėliau Kovo 11-osios akto signataras kartu su seminarijos bendruomene meldėsi bei vakarieniavo.

Vilnius

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija