2012 m. balandžio 6 d.    
Nr. 14
(1989)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Kristaus kančios liudininkai

Didžiąją Kristaus kančios savaitę pravartu dar kartą apmąstyti Jo kančios kelią, kūno žaizdų prasmę ir prisiminti, kad būtent tų skaudžių Jėzaus išgyvenimų ir mirties ant kryžiaus dėka esame išgelbėti. Kai kalbama apie Kristaus kančią ir Jo kūno žaizdas, dažniausiai prisimenamos penkios: rankų, kojų ir dešiniojo šono. Į kitas kreipiamas mažesnis dėmesys, tačiau mums, tikintiesiems, svarbu suvokti, kad kiekviena Kristaus kūno žaizda yra labai svarbi mūsų išganymui ir garbintina. Kai kurie šventieji, pavyzdžiui šv. Bernardas, pabrėžė, kad ypač svarbi yra mažai kam žinoma didelė Kristaus peties žaizda. Apie ją apsireiškęs Kristus šv. Bernardui kalbėjo: „Aš turėjau gilią žaizdą. Ją įspaudė sunkus kryžius. Ta žaizda man buvo skausmingesnė negu visos kitos. Bet apie tą žaizdą žmonės mažai mąsto, nes apie ją beveik nežino. Todėl garbink šią žaizdą! Jos garbintojai sulauks gausybės malonių ir gailestingumo“.


Kryžiaus kelio tradicija

Kun. Saulius Stumbra

Šiaulių Šv. Cecilijos ansamblis.
Dešinėje – kun. Saulius Stumbra

Kovo 17 dieną Klaipėdos gyventojai buvo pakviesti į renginį „Tradiciniai giedojimai. Kryžiaus keliai“. Man teko garbė šį renginį vesti. Esu ir šios idėjos bendraautorius, Klaipėdos universiteto doktorantas, savo disertaciniame darbe tiriu katalikų liaudiškojo pamaldumo edukacinius veiksnius.

Pradėdamas renginį sveikinau susirinkusius renginio dalyvius ir džiaugiausi, jog prieš trejus metus gimusi idėja pasirodė esanti aktuali šių laikų žmogui, praradusiam savo religinį-tautinį tapatumą. Pristatydamas Kryžiaus kelius, kalbėjau apie jų kilmę, aktualumą, atlikimo formas ir prasmę.


Atvirukuose – Šv. Velykos

Benjaminas ŽULYS

Vienas žinomiausių Lietuvos knygų, laikraščių, žurnalų, atvirukų kolekcininkų Kauno kolegijos dėstytojas, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys Ričardas Venckus sukaupė ne vieną dešimtį tūkstančių įvairių leidinių. Vien tik atvirukų šioje gausioje kolekcijoje yra apie 4500. Nemaža jų dalis yra ir Šv. Velykų tematika, išleisti daugiausia prieškario laikais, kiti – Amerikoje, kitose užsienio šalyse ir paplitę po visą pasaulį. R. Venckus ne tik kaupia atvirukus, bet ir domisi jų kūrimo, gyvavimo istorija, kuri, pasirodo, yra gana įvairi ir įdomi.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija