2012 m. balandžio 13 d.    
Nr. 15
(1990)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Sėmėsi gerosios patirties iš kaimynų

Susitikimo akimirka

LUKŠIAI. Kovo pabaigoje Lukšių Šv. Juozapo parapijos „Caritas“ nariams ir savanoriams vyko mokymai, kurių metu gilintasi į tai, kas yra savanorystė.

Iš Marijampolės atvykusi Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ direktoriaus pavaduotoja Aušra Adomavičiūtė supažindino su Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ struktūra, tikslais ir funkcijomis, vykdomomis programomis ir projektais. Ji priminė, kad tai yra katalikiška organizacija, kuri remiasi Katalikų Bažnyčios socialiniu mokymu bei teikia pagalbą pažeidžiamiausiems žmonėms. Pasak A. Adomavičiūtės, viena iš Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ funkcijų yra vykdyti informacinę ir švietėjišką veiklą: organizuoti mokymus, konferencijas, seminarus, skleisti karitatyvinę informaciją. Savanorės iš Marijampolės mielai dalijosi patirtimi, supažindino su veikla parapijose bei teikiamomis paslaugomis, pasakojo apie savanorišką veiklą, parodė nuotraukų, kuriose užfiksuotos savanorių mokymų, darbo su vaikais, seneliais, priklausomybių turinčiais bei nepasiturinčiais asmenimis akimirkos.

Lukšių parapijos „Caritas“ vedėja Rita Vosylienė džiaugėsi Lukšių Šv. Juozapo bažnyčios klebono kun. Vytauto Juozapo Insodos gražia iniciatyva organizuojant „Caritas“ veiklą Lukšiuose. Susirinkusieji dėkojo viešnioms už apsilankymą, kvietė ir toliau bendradarbiauti.

Lukšių parapijos „Caritas“ nariai aptarė numatomus darbus ir veiklą parapijoje, pasidalijo prisiminimais apie ankstesnę „Caritas“ veiklą ir čia dirbančius žmones.

Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ direktoriaus pavaduotojos A. Adomavičiūtės pasakyti žodžiai, kad „Caritas“ savanoriui turi skaudėti širdį dėl tų pačių dalykų, dėl kurių ją skauda Dievui, paskatino lukšiečius suprasti, kaip svarbu liudyti Kristų savo gyvenimu.

Lina Poškevičiūtė

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija