2012 m. balandžio 13 d.    
Nr. 15
(1990)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Velyknakčio liturgija

Šeštadienio vakare Vilniaus ir Kauno arkikatedrose bazilikose tikintieji dalyvavo Velyknakčio liturgijose, kurioms vadovavo Vilniuje – arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, o Kaune – arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Visi drauge budėdami laukė džiugiojo „Aleliuja“, paskelbusio žmonijos ir viso pasaulio Gelbėtojo garbingąjį Prisikėlimą. Išskirtinė šio Velyknakčio liturgijos dalis buvo katechumenų Krikštas ir Sutvirtinimas. Vilniuje buvo pakrikštyta ir sutvirtinta viena mergina, o Kaune – septyni jauni žmonės.

Kaip praneša katalikiška žinių agentūra „Asianews“, Velyknakčio šv. Mišiose įvairiose Honkongo parapijose įvesdinimo į krikščioniškąjį gyvenimą sakramentus – Krikštą, Sutvirtinimą, Komuniją – priėmė apie 3500 suaugusiųjų, kurie pabaigė 18 mėnesių trukmės katechetinę formaciją. Kardinolas Džonas Tongas Velykų laiške dėkojo kunigams, vienuoliams ir ypač pasauliečiams katechetams, kurie atidavė daug jėgų naujiems Bažnyčios nariams. Honkongo vyskupijos 2011 metų duomenimis, vyskupijai priklausė 363 tūkstančiai tikinčiųjų, darbuojasi apie 1500 katechetai, iš kurių tik apie 40 gauna nuolatinį atlyginimą, kiti dirba savanoriškai. Neretai savanoriais katechetais tampa tie, kurie patys pasikrikštijo suaugę ir nori dalintis su kitais savo sąmoningumu ir džiaugsmu. Kardinolas Dž. Tongas džiaugėsi, kad tiek daug norinčiųjų krikštytis, ir pridūrė, jog už skaičius svarbesnis yra tikėjimo tvirtumas, formacijos kokybė. Jis ragino naujuosius Bažnyčios narius toliau stiprinti tikėjimą.

Krikščionybės centre Jeruzalėje, Šventojo Kapo bazilikoje, tiksliai toje vietoje, kur buvo palaidotas ant kryžiaus miręs Jėzus ir trečią dieną prisikėlė, katalikų bendruomenė Velyknakčio liturgiją šventė jau šeštadienio rytą. Tokį neįprastai ankstyvą liturgijos laiką nulėmė prieš daugiau kaip pusantro šimto metų Palestiną tuomet valdžiusios Osmanų imperijos valdžios dekretas, kuriuo buvo išspręsti dažni ginčai, kildavę tarp įvairių krikščioniškų bendruomenių. Taigi 1852 metais paskelbtu dekretu buvo nustatyta, kokia bendruomenė ir kokiu laiku gali disponuoti svarbiausiomis krikščionių šventosiomis vietomis. Laikantis tos tvarkos ir šiemet katalikų bendruomenė Velykų budėjimą šventė Didžiojo šeštadienio rytą; po pietų katalikai dar kartą trumpam susirinko Mišparams; o sekmadienį ankstyvą popietį buvo aukojamos Prisikėlimo Mišios. Paskui Viešpaties kapo bazilikos viduje, aplink kapo koplyčią, ėjo velykinė procesija. Šiemet kartu su Jeruzalės lotynų patriarchu Fuadu Tualiu velykinėms liturgijoms vadovavo ir svečias iš Romos, Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektas kardinolas Viljamas Levada. Velykas Jeruzalėje šventė ir Italijos premjeras Mario Montis, kuris šiomis dienomis buvo išvykęs į kelių dienų kelionę po Artimųjų Rytų šalis. Jis dalyvavo Velykų Mišiose, aukotose Pranciškonų Šventosios Žemės kustodijos bažnyčioje.

XXI, VR

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija