2012 m. balandžio 13 d.    
Nr. 15
(1990)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Kryžiaus kelio procesija Kaune

Kryžiaus kelio procesijoje
Kauno Laisvės alėja eina jaunimas

Su žvakėmis rankose

Nukryžiuotąjį nešė Kauno
arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Didžiojo penktadienio vakarą, po Viešpaties kančios pamaldų, Kaune šiemet dešimtąjį kartą vyko Kryžiaus kelio procesija (pirmoji procesija miesto gatvėmis surengta 2003 metų Didįjį penktadienį). Joje dalyvavo beveik dvi dešimtys miesto parapijose tarnaujančių kunigų, taip pat Kauno kunigų seminarijos klierikai, seserys vienuolės, daug jaunų žmonių, šeimų su vaikais.

Nukryžiuotąjį nuo Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios į Arkikatedrą Baziliką nešė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, šį Viešpaties kančios ir mirties kelią jo pradžioje pakvietęs eiti kaip atgailą už savo, visų kauniečių nuodėmes ir paklydimus, ypač meldžiantis už tuos, kurie nesuvokia esą klystantys.

Kryžiaus kelio procesija tęsėsi beveik dvi valandas. Jos dalyviai, eidami vakarėjančia Laisvės alėja, Vilniaus gatve su žvakėmis rankose, susikaupę, melsdamiesi ir giedodami, apmąstė Jėzaus kryžiaus kelio 14 stočių pagal arkivyskupo Andželo Komastrio meditacijas, kurių baigiamoji malda tarsi išlydėjo į Didžiojo šeštadienio įvykius – tylos ir vilties metą vėliau Velyknakčio vigilijoje laukiant mūsų Viešpaties Prisikėlimo.

Evangeliją Kryžiaus kelio procesijoje skaitė Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius ir „Marijos radijo“ direktorius kun. Kęstutis Kėvalas, mąstymus – kun. Gytis Stumbras ir klierikas Darius Vasiliauskas, maldavimus – „Marijos radijo“ bendradarbė Viktorija Urbonaitė ir arkivyskupijos atstovas spaudai Darius Chmieliauskas. Giedojimui vadovavo sesuo benediktinė Celina Galinytė.

Procesijos dalyviams, jos organizatoriams Arkikatedroje padėkojęs arkivyskupas S. Tamkevičius visus palaimino Šventojo Kryžiaus relikvija.

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba
Zenono ŠIAUČIULIO
nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija