2012 m. balandžio 27 d.    
Nr. 17
(1992)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Arkivyskupo kunigystės 50-metis

Lietuvos Vyskupų Konferencijos
vardu arkivyskupą sveikino
kardinolas Audrys Juozas Bačkis,
vyskupas Linas Genadijus
Vodopjanovas OFM
ir kun. Ričardas Doveika

Balandžio 22-osios sekmadienį Kauno Arkikatedroje Bazilikoje iškilmingoje Eucharistijoje buvo dėkojama Dievui už arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus 50 kunigystės metų. Šio auksinio kunigystės jubiliejaus švęsti, melstis ir dėkoti susirinko gausus būrys žmonių – apaštalinis nuncijus, Lietuvos vyskupai ir Rygos arkivyskupas, didelis būrys kunigų, seserų ir brolių vienuolių, tikinčiųjų pasauliečių, Vyriausybės, Seimo narių, vietos valdžios atstovų, valstybinių, visuomeninių, katalikiškų įstaigų bei organizacijų vadovų ir darbuotojų. Atvyko Vilniaus ir Lietuvos stačiatikių arkivyskupas. Buvo perskaitytas Šventojo Tėvo Benedikto XVI sveikinimas ir apaštališkasis palaiminimas arkivyskupui S. Tamkevičiui. Vėliau šventė tęsėsi arkivyskupijos konferencijų salėje.


Popiežiaus Benedikto XVI pagerbimas Apaštalinėje Nunciatūroje

Apaštalinis Nuncijus arkivyskupas
Luigi Bonazzi sveikina Lietuvoje
dirbančias Motinos Teresės vienuoles

Balandžio 20-ąją Vilniuje, Apaštalinėje nunciatūroje, buvo paminėtos Jo Šventenybės Popiežiaus Benedikto XVI septintosios išrinkimo metinės. Šis renginys sutapo ir su tą savaitę paminėtomis Šventojo Tėvo 85-omis gyvenimo metinėmis. Į minėjimą svečius pakvietė Apaštalinis Nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi. Renginio pradžioje dainininkas Liudas Mikalauskas, grojant Ramintai Gocentienei, atliko Lietuvos ir Vatikano Himnus.


Prasmingas Kauno arkivyskupo jubiliejus

Arkiv. Sigitas Tamkevičius šv. Mišių
aukoje su vysk. Juozu Preikšu
Silvijos KNEZEKYTĖS nuotrauka

Balandžio 18 dieną Kauno Arkikatedroje Bazilikoje gausia procesija atėję prie didžiojo altoriaus Kauno arkivyskupijos kunigai aukojo šv. Mišias ir drauge meldėsi už savo ganytoją arkivyskupą metropolitą Sigitą Tamkevičių jo kunigystės 50-mečio proga, dėkodami Viešpačiui už ganytojo nuolat rodomą ištikimos ir nuoširdžios kunigo tarnystės pavyzdį, kuris yra didžiulė malonė ne tik Kauno arkivyskupijos bendruomenei, bet ir visai Bažnyčiai Lietuvoje. Šv. Mišiose giedojo Kauno sakralinės muzikos mokyklos jaunimo choras.


Penkiasdešimties metų kunigystės kelias

Balandžio 22-ąją Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje švenčiant kunigystės jubiliejų pasakyta kalba

Prieš save matote kunigą ir vyskupą, nenusivylusį savo jaunystės pasirinkimu. Pašaukimą nulėmė iš tėvų namų paveldėtas tikėjimas, sutikti kunigai, o ypač knygos. Stodamas į Kauno kunigų seminariją neturėjau 17 metų.

Nebūčiau teisus sakydamas, kad kunigystė buvo tik smagus pasivaikščiojimas gražiame Dievo pasaulyje. Ji turėjo sunkumų, išmėginimų, bet ji buvo pilna Dievo paguodos ir gerų žmonių artumos. Jeigu turėčiau septyniolika, tikrai eičiau tuo pačiu, dabar jau nueitu keliu. Trylika kunigo vikaro tarnystės metų Alytuje, Lazdijuose, Kudirkos Naumiestyje, Prienuose, Vilkaviškyje ir Simne (iš jų vieneri metai Vilkaviškio metalo gamykloje ir Prienų melioracijoje) buvo kunigystės pavasaris.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija