2012 m. balandžio 27 d.    
Nr. 17
(1992)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Panevėžio vyskupijoje

Zarasų dekanate

Atvelykio koncertas bažnyčioje

Dainuoja Dusetų
meno mokyklos choristės
Kun. Remigijaus Kavaliausko
nuotraukos

Gieda seserys Teresė
ir Milda Andrijauskaitės

ZARASAI. Jau ketvirtą pavasarį Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje Atvelykio šventėje Prisikėlusį Kristų sveikina vaikai ir jaunimas. Jaunatviškai pakiliai rytinių šv. Mišių metu skambėjo jungtinio Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos „Giedojimo studijos“, Zarasų Pauliaus Širvio pagrindinės mokyklos bei Dusetų meno mokyklos jaunių choro giedamos giesmės, virpino bažnyčios skliautus bei maldininkų širdis jaunųjų gimnazisčių Gretos ir Kamilės dvasingai atliekama psalmė.

Po šv. Mišių gausiai susirinkusiems tikintiesiems iš širdies plaukiančią muziką nuoširdžiai dovanojo jau tradiciniu tapusio Atvelykio koncerto atlikėjai. Žaismingai ir linksmai Kristaus Prisikėlimą sveikino mažiausieji šventės dalyviai – Zarasų Kultūros centro pop-choro „Šypsenėlė“ vokalinis trio (vadovė Diana Skvarčinskaitė), virtuoziškumu stebino tarptautinių konkursų laureatai Dusetų meno mokyklos akordeonistai (mokytojas Juozas Švedas), džiugino gausus Zarasų meno mokyklos jaunųjų fleitininkių būrys (mokytoja Jūratė Tumėnienė), aidėjo flugenhornu, saksofonu, gitara atliekama sakralinė įvairių epochų muzika. Skambiai giedojo Zarasų Pauliaus Širvio pagrindinės mokyklos ansamblis (mokytoja Jurga Sagadinaitė), paprastu subtilumu dvelkė vokalinis Gretos ir Kamilės duetas, vyriškai iš širdies giesmes traukė vyrų kvintetas, nuotaikingai ir šmaikščiai pasirodė „Giedojimo studija“ (vadovas Gražvydas Gasparavičius) iš Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos, sielos atsivėrimais savo kūryboje dalijosi sesių Teresės ir Mildos Andrijauskaičių duetas, vokaliniu meistriškumu visus užbūrė Dusetų meno mokyklos jaunių choras (mokytoja Dalia Deinienė).

Klausytojams laikas neprailgo, o koncertu pasidžiaugęs Zarasų dekanas kun. Remigijus Kavaliauskas apdovanojo kolektyvų vadovus Padėkos raštais, visus dalyvius – dovanėlėmis ir, sužavėtas šventės organizatoriaus, Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos muzikos mokytojo Gražvydo Gasparavičiaus energija, linkėjo, kad ši graži tradicija gyvuotų bei tobulėtų.

Gytis Markevičius,
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos gimnazistas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija