2012 m. balandžio 27 d.    
Nr. 17
(1992)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Dvasinių pašaukimų ugdymo uždaviniai

Pasitinkant Pasaulinės maldos už pašaukimus sekmadienį

Mindaugas BUIKA

Sekuliarizuota aplinka

Laukiant ateinantį ketvirtąjį Velykų sekmadienį (balandžio 29 dieną) Visuotinėje Bažnyčioje celebruojamos Pašaukimų šventės, galima priminti Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininko arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus išsakytus teisingus pastebėjimus Krizmos šv. Mišių homilijoje apie mūsų sekuliarizuotoje aplinkoje susiformavusią nepalankią dvasiniams pašaukimams atmosferą (ypač žiniasklaidoje ir pramogų industrijoje), kartais tiesiog ideologiškai skatinančią jaunus žmones eiti priešinga kryptimi. Štai prieš Velykas celebruotą Didįjį ketvirtadienį, kai diecezijų katedrose apie savo vyskupus susibūrę kunigai pamaldose atnaujino savo tarnystės sakramentinius pažadus, viename didžiausių Lietuvos dienraščių publikuotas propagandinis rašinys su iškalbinga antrašte – „Kunigas dėl meilės abiturientei metė tarnystę Dievui“.


Gerojo Ganytojo avys be ragų

Kun. Vytenis Vaškelis

Gyvename moderniausių informacijos technologijų priemonių klestėjimo laikais, kai bet koks įvykis, ypač susijęs su kriminaliniais bei skandalingais dalykais, yra žiniasklaidos bematant paviešinamas ir, kaip pripūstas balionas, iškeliamas į sensacijų debesis.  Gerai, kai sužinoję apie įvykusią kokią nors nelaimę bent savo mintyse nukentėjusiems galime pasiųsti solidarumo palaiminimą... Bet labai blogai, kad kai kurie laisvamaniško liberalizmo pripildyti internetiniai dienraščiai su pasimėgavimu aprašinėja skaudžių įvykių detales, viešina nukentėjusius ir, dėl pinigų išsižadėdami elementarių moralinių principų, tendencingai eskaluoja sudėtingas įvykių situacijas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija