2012 m. gegužės 11 d.    
Nr. 19
(1994)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Arkivyskupas – Lietuvos kaimo spindulys

„Kaimo dvasininkas“ nominacijos
laureatui įteiktas žmogui,
savo veikla stiprinančiam dvasines
ir moralines visos Lietuvos
žmonių vertybes – Kauno arkivyskupui
metropolitui Sigitui Tamkevičiui

Balandžio 17 dieną Kauno valstybiniame muzikiniame teatre buvo pagerbti Žemės ūkio ministerijos rengiamo konkurso „Lietuvos kaimo spindulys 2011“ laureatai. Iškilmingoje apdovanojimų ceremonijoje laureatus sveikino Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė ir žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius.

Konkurso „Lietuvos kaimo spindulys 2011“ ceremonija buvo pradėta Lietuvos Respublikos himnu. Pirmoji į laureatus ir renginio svečius kreipėsi Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Ji sveikino ministerijos iniciatyvą pagerbti darbščius, kūrybingus kaimo žmones, nes darbštūs ir iniciatyvūs žmonės yra Lietuvos kaimo branduolys.


Gerojo Ganytojo sekmadienio išvakarėse įšventinti trys nauji kunigai ir melstasi už pašaukimus

Gerojo Ganytojo sekmadienio išvakarėse, balandžio 28-osios šeštadienio rytą, Vilniaus Arkikatedroje aukotų šv. Mišių metu kardinolas Audrys Juozas Bačkis įšventino tris naujus Vilniaus arkivyskupijos kunigus – Mozę Mitkevičių, Edgarą Vegį ir Stanislavą Valiukevičių. Tris naujus kunigus parengusi Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija po kelių dienų, gegužės 5-ąją, kvietė į Atvirų durų dieną.


Spaudos atgavimą prisimenant

Šios savaitės pirmadienį, minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, kai kurių laikraščių pirmieji puslapiai buvo tušti. Taip jie išreiškė protestą prieš dabartinės valdžios vykdomą nuoseklią spausdinto žodžio naikinimo politiką. „XXI amžius“, neišleidžiantis savo numerio pirmadieniais, negalėjo prisijungti prie šios akcijos, tačiau protestą prieš muravjovišką lietuviškos spaudos naikinimo politiką, paskelbtą paskutinėmis 2008 metų dienomis (prieš Kalėdų šventes), mes išreiškiame dažnai. Tuščius pirmuosius ar kitus puslapius reikėjo pradėti spausdinti jau anksčiau, dar 2009-aisiais, kai spauda patyrė pirmą politikų smūgį – beveik keturis kartus padidinus pridėtinės vertės mokestį (PVM), o netrukus padidinus ir penkis kartus. Dėl tokios mokesčių politikos spaudai jau 2009 metų pradžioje buvo stabdoma kai kurių laikraščių ir žurnalų leidyba, atleidžiami žurnalistai, kiti spaudos darbuotojai, mažėjo prenumeratorių. Išlikę laikraščiai ir žurnalai brango, krito jų pardavimas. Europos Sąjungoje pagrindinis PVM tarifas spaudai, be Lietuvos, taikomas tik Bulgarijoje, Slovakijoje ir Suomijoje. Visur kitur suprantama, kad tai – specifinė sritis ir jos negalima prilyginti tokiems pirmo būtinumo produktams, kaip benzinas, maistas, avalynė ar kt. Šios kadencijos valdžia taip nekenčia spaudos, kad negirdi ne tik šių argumentų, bet ir Prezidentės pasiūlymų, kuriuos paprastai priima be didesnio pasipriešinimo ir diskusijų. Juk pagaliau reikia atlaisvinti užmegztą kilpą ir vėl laikraščiams taikyti lengvatinį PVM. Pernai žiemą suradę formalų pretekstą nebesvarstyti šių Prezidentės siūlomų pataisų, parlamentarai, priimdami Pavasario sesijos darbų programą, buvo įsipareigoję tai padaryti dar kovą, tačiau tai buvo tik pažadas, kuriuo jau seniai maitinami spaudos skaitytojai ir darbuotojai. Dabar, pirmadienį Seime vykusioje konferencijoje, skirtoje spaudos dienai, Seimo pirmininkė Irena Degutienė saldžiai pažadėjo jau šią savaitę „nagrinėti“ PVM sumažinimo spaudai klausimą. Duok Dieve, kad tai nebūtų eilinis veidmainystės pavyzdys. Be to, ar tas žadamas PVM sumažinimas atgaivins jau numarintus laikraščius ir žurnalus? Ar atgaivins vienintelį Lietuvoje ėjusį savaitinį laikraštį vaikams „Kregždutė“? Su valdžios, Spaudos „rėmimo“ fondo ir kai kurių kitų asmenų pagalba šio unikalaus laikraščio leidyba nutrūko jau 2009 metų viduryje.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija