2012 m. gegužės 11 d.    
Nr. 19
(1994)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Gerojo Ganytojo sekmadienio išvakarėse įšventinti trys nauji kunigai ir melstasi už pašaukimus

Gerojo Ganytojo sekmadienio išvakarėse, balandžio 28-osios šeštadienio rytą, Vilniaus Arkikatedroje aukotų šv. Mišių metu kardinolas Audrys Juozas Bačkis įšventino tris naujus Vilniaus arkivyskupijos kunigus – Mozę Mitkevičių, Edgarą Vegį ir Stanislavą Valiukevičių. Tris naujus kunigus parengusi Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija po kelių dienų, gegužės 5-ąją, kvietė į Atvirų durų dieną.

Panaši Atvirų durų diena balandžio 27 –29 dienomis buvo surengta Kauno kunigų seminarijoje. Šeštadienį buvo galima aplankyti Seminariją, susitikti su jos vadovais ir seminaristais, kartu melstis.

Balandžio 27-ąją, penktadienio vakarą, Seminarijos bažnyčioje šv. Mišias aukojo šiemet sausio 8-ąją įšventintieji kunigai Audrius Martusevičius, Giedrius Maskolaitis, Žilvinas Zinkevičius, o Eucharistijos liturgijai vadovavo Gintas Leonavičius. Drauge su neopresbiteriais šv. Mišias koncelebravo ir seminarijos vadovybė. Pasibaigus šv. Mišioms neopresbiteriai trumpai papasakojo seminaristams savo pirmųjų kunigystės dienų patirtis.

Balandžio 28-ąją, šeštadienį, vyko atvirų durų diena. Jau nuo pat ryto visi norintys galėjo apžiūrėti Seminariją, pabendrauti su klierikais ir vadovybe. Vidurdienį iškilmingų šv. Mišių aukai vadovavo seminarijos rektorius mons. Aurelijus Žukauskas. Tos pačios dienos vakare Seminarijos bažnyčioje vyko Švenčiausiojo Sakramento adoracija, kurios metu buvo apmąstoma pašaukimo dovana ir paslaptis

Balandžio 29-ąją, sekmadienio šv. Mišių aukai Švč. Trejybės (Seminarijos) bažnyčioje vadovavo Seminarijos dvasios tėvas kun. Audrius Arštikaitis, koncelebravo rektorius mons. Aurelijus Žukauskas. Baigiantis šv. Mišioms rektorius nuoširdžiai dėkojo kiekvienam, besimeldžiančiam už pašaukimus. Ši malda labai svarbi, todėl turi būti nepaliaujama

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija