2012 m. gegužės 11 d.    
Nr. 19
(1994)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Popietėje prisimintas kunigas

Gegužės 5-osios popietę Kaune, Kardinolo V. Sladkevičiaus muziejuje, paminėtas prieš metus, gegužės 7-ąją, pas Viešpatį iškeliavęs kun. dr. Arvydas Petras Žygas (1958–2000–2011).

Nedidelis atėjusiųjų būrelis šiltai paminėjo kunigą Arvydą, prisimindami jo charizmatišką asmenybę, dėmesį kiekvienam sutiktam savo kely žmogui, ypač ko nors stokojančiam.

Muziejaus vedėjos Irenos Petraitienės pakviesti atminimo popietės dalyviai turėjo galimybę paklausyti paties kun. A. Žygo skaitomos paskaitos, kurioje aktualiai aptarta pal. Jono Pauliaus II Kūno teologija, šio Popiežiaus – ir sykiu teologo, antropologo, filosofo – iškelta personalistinė etika, kurios centre – pagarba žmogaus asmeniui kaip neprilygstamam Dievo kūriniui. Šioje popietėje demonstruotos nuotraukos atspindėjo akimirkas iš kun. A. Žygo gyvenimo Lietuvoje, į kurią atvyko labai jaunas, baigęs studijas, jo jaunatvišką, idealistinį užsidegimą, paties žodžiais tariant, „nešti į tautos gyvenimą tai, kas gera“, skatinimą „drįsti visa atnaujinti Kristuje“.

„Kun. Arvydas buvo pilnas gyvybės, betarpiškas, net sunku patikėti, kad jo jau nebėra“, – dalijosi jo bičiulis kun. dr. Kęstutis Kėvalas, matulaitiškuoju degimu apibūdindamas šio kunigo tarnystę. Joje, viską darant su didžiausiu entuziazmu, būta mažai poilsio valandėlių ir visiško savęs netausojimo, daug bendravimo ir susitikimų su pačiais įvairiausiais žmonėmis, atsidavimo jų reikalams. Pasak kunigo Kęstučio, tądien aukojusio ir šv. Mišias Kristaus Prisikėlimo bažnyčios kolumbariume ir pašventinusio paminklą ant kun. A. Žygo tėvų kapo, šio paminklo Gerasis Ganytojas su paklydusia avele ant pečių – tarsi būtų pats kunigas Arvydas.

Kauno kunigų seminarijos klierikas Nerijus Pipiras paliudijo įstabųjį kun. A. Žygo gebėjimą suvesti žmones, taip pat jo maldos gelmę, troškimą rasti būdą, kaip prakalbinti kiekvieną žmogų. Šiltai ilgesnes ar trumpesnes susitikimų akimirkas su kunigu Arvydu prisiminė ir kiti popietės dalyviai.

Pagal Kauno arkivyskupijos spaudos tarnybos pranešimą
Jono Kuprio nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija