2012 m. gegužės 11 d.    
Nr. 19
(1994)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Romoje mirė Barbora Vileišytė

Po ilgos ir sunkios ligos antradienį, eidama 95-uosius metus, Romoje mirė Barbora Vileišytė, ilgametė Vatikano radijo lietuviškojo skyriaus darbuotoja, istorikė, spaudos darbuotoja. Iš savo senelio Petro Vileišio, kovojusio už lietuviškos spaudos atgavimą, visas už tiltų statybą Rusijoje gautas lėšas išleidusio lietuviškos spaudos atgimimui, perėmė pagarbą lietuviškam spausdintam žodžiui. Gimusi 1918 metais B. Vileišytė su tėvais 1944 metų vasarą turėjo palikti okupuotą Lietuvą ir ilgai gyveno komunistinėje Lenkijoje. Ten dirbo universiteto bibliotekoje, vadovavo Varšuvos katalikų teologijos akademijos bibliotekai, vėliau dirbo ir kitose bibliotekose, tapo trijų jungtinių bibliotekų direktore. Patyrusi persekiojimus už savo krikščioniškus ir tautinius įsitikinimus (prie to prisidėjo ir „lietuviškasis“ KGB, užvedęs jai sekimo bylą), išvažiavo į Italiją ir įsidarbino Vatikano Radijuje. Taip pat talkino Romoje veikusioje Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijoje, ypač joje dirbusiems kunigams Pauliui Jatuliui ir Rapolui Krasauskui, kartu leido Europos lietuvių išeivijos žurnalą „Krivulė“. Norėjusi ir siekusi persikelti į nepriklausomybę iškovojusią Lietuvą, niekaip negalėjo įvykdyti savo siekio ir vieniša mirė toli nuo Tėvynės.

Trečiadienį lietuvių Šv. Kazimiero kolegijoje Romoje buvo aukojamos gedulingos šv. Mišios. Palaidoti B. Vileišytę numatyta Vilniaus Rasų kapinėse, Vileišių šeimos kape.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija