2012 m. gegužės 11 d.    
Nr. 19
(1994)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Įkurtas Marijos Legionas

Pirmosios Marijos Legiono
„kregždės“ Šilalės parapijoje.
Centre – klebonas dekanas
kan. dr. Algis Genutis
tarp palangiškių

ŠILALĖ. 1889 metais Airijoje, Dubline, gimęs Pranas Dufas jau nuo mažens buvo Dievo pašauktas giliam pamaldumui. Būdamas dvidešimt ketverių metų jis įstojo į Šv. Vincento Pauliečio draugiją, kuri dvasiškai paveikė šį jaunuolį. Susipažinęs su Šv. Liudviko Marijos de Monforto veikalu „Traktatas apie tikrąjį pamaldumą Marijai“, pajuto savyje išskirtinį pamaldumą Dievo Motinai. Supratęs, jog per Mariją galima tobulėti dvasiškai bei plėsti Kristaus karalystę, P. Dufas 1921 m. rugsėjo 7 d. įkūrė Marijos Legioną. Tai pasauliečių apaštalavimo organizacija, kuri, vadovaujant dvasininkams, tarnauja Bažnyčiai. Legiono narių tikslas – patiems dvasiškai tobulėti ir per Mariją plėsti Kristaus karalystę.

Šiandien Marijos Legionas (ML) veikia beveik visose pasaulio šalyse. Jis turi tris milijonus aktyvių narių ir dar daugiau narių-pagalbininkų, vadinamų maldos nariais. Štai kokią didžiulę pamaldumo Marijai „ugnį įžiebė“ P. Dufas!..

Įvertinant tokį didžiulį indėlį ir pasauliečių apaštalavimo darbą bei gautas malones šiame apaštalavime, užvesta kanonizacijos byla, prašant P. Dufą paskelbti Palaimintuoju.

Telšių vyskupijoje veikia dvidešimt septyni Marijos Legiono Prezidiumai. Du – Klaipėdos ir Mažeikių kurijose.

Balandžio paskutinįjį sekmadienį, po Sumos šv. Mišių, toks Marijos Legiono Prezidiumas buvo sudarytas ir Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijoje. Įkuriant jį, dalyvavo Telšių vyskupijos Marijos Legiono pirmininkė Marija Stacinskienė, Palangos Marijos Legiono „Ligonių sveikata“ sekretorė Vlada Mažeikienė, iždininkas Juozas Burštys ir Šilalės parapijos kunigai: dekanas klebonas kan. dr. Algis Genutis ir vikaras kunigas Mindaugas Alekna. Pajuokauta, kad pirmas „blynas“ nebuvo „prisvilęs“... Į Šilalės parapijos steigiamąjį Marijos Legiono susirinkimą atvyko nemažas būrelis pačių pamaldžiausių ir aktyviausių parapijiečių. Prie jų prisijungs ir daugiau tikinčiųjų. Svečiai – konsultantai iš Telšių ir Palangos – išsamiai supažindino šilališkius su Marijos Legiono paskirtimi, Prezidiumo sudarymo nuostatais bei veikla. Šį užsiėmimą vedė klebonas dekanas kan. dr. A. Genutis, kuris, kaip šio ML kuratorius, vadovavo Prezidiumo sudarymui ir pirmosioms maldoms. Sudarius Prezidiumą buvo nutarta šilališkių Marijos Legioną pavadinti „Apaštalų Karalienės“ titulu. Garbūs svečiai Šilalės parapijos legionierius aprūpino metodine literatūra bei maldynėliais.

Kadangi pradžia jau padaryta ir klebono dekano kan. dr. A. Genučio optimistiškai nuteikti – Šilalės parapijos legionieriai stengsis ne tik patys būti aktyvūs, bet ir didinti ML narių skaičių, bandys įtraukti jaunimą bei visapusiškai plėsti apaštalavimo veiklą.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija