2012 m. gegužės 18 d.    
Nr. 20
(1995)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Mintys po 40 metų

Romo Kalantos auką prisimenant

Romas BACEVIČIUS

Minint Romo Kalantos aukos metines
Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto
doktorantės Giedrės Pranaitytės ir JAV
gyvenančio lietuvio Roberto Monkevičiaus
iniciatyva buvo sukurtas specialus
plakatas mūsų tautos didvyriui Romui
Kalantai pagerbti. Projektą įgyvendino
„LTV Media“ studija, veikianti Čikagoje

Romo Kalantos žūtį 1972-ųjų gegužės 14-ąją ir po to buvusius įvykius Kaune turėtume sieti su 1956 metais žiauriai numalšinta Vengrijos revoliucija, kai netrukus, per Vėlines, kilo jaunimo manifestacija Kaune kaip pirmasis ženklas, kad Lietuvoje irgi galima sulaukti pasipriešinimo, ir su 1968 metų Čekoslovakijos atgimimo („Prahos pavasario“) nuslopinimu, kai netrukus, 1969 m. sausio 19-ąją, Prahoje, protestuodamas prieš sovietinės armijos invaziją, susidegino Janas Palahas, su atgimusia Lenkijos dvasia. Sovietinis režimas tada baiminosi, kad „Prahos pavasario“ bacila neužkrėstų kitų Rusijos imperijos kontroliuojamų šalių. Pradėjus aiškintis, kodėl kilo visi šie neramumai, nuspręsta, kad dėl visko kalti inteligentai, įsitvirtinę Čekoslovakijos komunistų partijoje, ir vadinamieji užsienio imperialistai. Įvykiai Čekoslovakijoje teikė vilčių, kad sovietinis režimas ims demokratėti Lietuvoje, kitose sovietinėse „respublikose“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija