2012 m. gegužės 18 d.    
Nr. 20
(1995)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Aukojo savo kančią už kitus

A†A Gvidas Vainorius SJ (1981-2012)

Gvidas Vainorius SJ

Balandžio 21-osios rytą (Lietuvos laiku) Čikagoje į amžinuosius Tėvo namus iškeliavo jėzuitas Gvidas Vainorius, kurio dvasinis brandumas pranoko jo jauną amžių. Vos 30 metų sulaukęs jaunuolis buvo gilios maldos vyras, ištvermingos dvasios ir kilnios širdies žmogus.

G. Vainorius gimė 1981 m. spalio 8 d. Rietave. Nuo pat vaikystės jis išsiskyrėsi iš bendraamžių retu dorumu ir pamaldumu, daug skaitė ir gerai mokėsi. Buvo labai linksmas, šoko tautinius šokius, laimėjo Plungės rajono šauniausiojo mokinio titulą. Gvidas buvo nepaprastai geros ir jautrios širdies, labai mylėjo žmones. Išskirtinis ryšys siejo su močiute Rūta Rozalija, kuri jį augino.


Mirė ilgametis Skapiškio zakristijonas

Bronius Juozas Liutkevičius

Švč. Mergelei Marijai skirtą gegužės mėnesį į Amžinybę netikėtai buvo pasišauktas Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) parapijos (Kupiškio dekanatas) zakristijonas Bronius Juozas Liutkevičius (1937 09 03–2012 05 08). Sekmadienį dar patarnavo šv. Mišiose, rinko aukas, po Mišių bendravo su parapijiečiais ir pirmadienį dar vaikštinėjo, o jau naktį gyvybės siūlas nutrūko.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija