2012 m. gegužės 18 d.    
Nr. 20
(1995)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kūrybos
horizontuose


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Atmintis

Bernardas Brazdžionis – Jonas Juškaitis

Laiškai 1982–2002 metais

(Tęsinys. Pradžia 2011 m. nr. 88, 90, 92, 94, 2012 m. nr. 9, 13, 16, 17)

Laiškas, rašytas ant P. Jurkaus
piešiniu papuošto lapo

1987.

Malonus Kolega,

Labai ačiū už Jūsų naują poezijos rinkinį „Anapus gaiso“. Tai buvo graži staigmena ir didelis poetinis malonumas. Skaitau, mąstau, įsijaučiu, grožiuosi, kur atsispindi „supynimas sakralinis visko“. Mane visuomet žavėjo sakralinė magija žodžio. Ir liūdino grubus jo nuvertinimas. „Gimtajame krašte“ radau įdomų skelbimą: galima jame spausdinti užuojautas, tik jos turi būti ne antitarybinės, ne religinės ir ne antireliginės. Nemanau, kad tai humoras. Ir manau, kad tai tinka ir poetiniam žodžiui pereiti per sieną. Taigi siunčiu puslapį savo eilių, kurios atitinka visas minėtas tris sąlygas. Kol pasirodys rinkinys, esantis spaudoje, tebūna tai savotiškas avansas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija